03 Nov

Fysieke Praktijkdag Veilig en Gezond Werken | M&M Nieuwerkerk aan de IJssel

Alle mensen in de installatie- en isolatiebranche veilig en gezond laten werken, dat is het doel van ArboTechniek. Daarom organiseren we ook in 2021 weer de praktijkdagen Veilig en Gezond werken, voor zowel het Middenkader & Management, als voor Monteurs en Leidinggevenden. 

Thema’s
Tijdens de praktijkdagen voor het Middenkader en Management staan vier thema’s centraal:

  1. De meerwaarde van PSA-beleid binnen uw onderneming. U bent verplicht psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen, of in ieder geval te beperken. Maar wat is PSA en hoe maakt u een effectief PSA-beleid? Wij helpen u op weg. Om psychische (over)belasting door het werk zoveel mogelijk te voorkomen, is inzicht in de risico’s nodig. Want daar liggen de handvatten voor preventie. De Arbowet vat deze risico’s samen onder de kop psychosociale arbeidsbelasting. Concreet gaat het dan over: Werkdruk, ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld alsmede het aanstellen van een intern of extern vertrouwenspersoon.
  2. Theoretische en praktische veiligheid. Voldoet de opdracht en het contract aan de dagelijkse praktijk van veilig en gezond werken? Hierin gaan we in op de bekende spagaat tussen het juridisch-contractuele en de dagelijkse praktijk binnen de arbeidsomstandigheden. Hierbij komt ook de juridische positie van de onderaannemer en de ZZP-er aan bod.
  3. Een betere inzet van (technische) hulpmiddelen om uitval van personeel te voorkomen. Voor werkgevers en werknemers is het cruciaal dat belasting niet tot overbelasting en beginnende klachten leidt. Het vinden van de juiste balans tussen de fysieke belasting van werkzaamheden en de belastbaarheid van medewerkers kan daarin grote uitdaging zijn; bijvoorbeeld omdat het personeelsbestand vergrijst en gedragsverandering van medewerkers lastig is. Met praktische hulpmiddelen kunnen werkgevers hun medewerkers ondersteunen in het slim omgaan met fysieke belasting.
  4. De (meer)waarde de Veiligheidsladder. De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. Maar welke meerwaarde heeft SCL voor de bedrijfsvoering van de Installateur? Welke relatie heeft SCL met de Arbowet, RI&E, Plan van Aanpak, VCA, ISO? Daar kijken we naar tijdens dit vierde thema.

Opzet en inschrijving

De Praktijkdag Veilig en Gezond Werken voor het Middenkader en Management begint met inloop om 09:00, en duurt tot ongeveer 16:30. Deze praktijkdag vindt plaats op 3 november bij Van der Valk in Nieuwerkerk aan de IJssel. Kan je niet op deze datum of locatie? We bieden de Praktijkdagen ook op andere locaties aan. Kijk voor een overzicht in de agenda.

Je kan je inschrijven via deze link.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief