14 Oct

Praktijkdag 2020 voor M&M in Nieuwerkerk aan den IJssel

Een gezonde werkomgeving begint met veilig werken. Daarom organiseert ArboTechniek ook in 2020 Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken voor middenkader en management in de installatie- en isolatiebranche. En jij kan meedoen! Zo blijft je kennis over Arbo actueel, kan je meteen aan de slag met nóg veiliger en gezonder te werken en mag je een bezoek van de Inspectie SZW met vertrouwen tegemoet zien.

Wat kun je verwachten?
Een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst die in heel Nederland wordt georganiseerd. Door deel te nemen aan verschillende modules, begeleid door professionele deskundigen, word je bijgepraat over actuele wet- en regelgeving. Zij geven je de praktische handvatten om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te vergroten. Tijdens de Praktijkdag Veilig en Gezond Werken kun je daarnaast ervaringen uitwisselen met collega’s van andere bedrijven en doe je actuele kennis en inspiratie op om direct met veilig en gezond werken aan de slag te gaan.

ArboTechniek organiseert ook voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden de Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken met een programma dat is toegespitst op hun werkzaamheden. 

Verschillende onderwerpen komen aan bod:

Inventarisatie en registratie van gevaarlijke stoffen, waaronder Chroom-6
Als werkgever wil je dat je werknemers veilig en gezond kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Wat is de top 10 van de gevaarlijke stoffen in de installatietechniek? Speciale aandacht hierbij gaat uit naar de risico’s van Chroom-6. Wat zijn handvatten om blootstelling aan gevaarlijke stoffen goed te beoordelen en welke instrumenten zijn beschikbaar om de registratie eenduidig en pragmatisch uit te voeren? En wat zijn de handhavingscriteria van de Inspectie SZW?

Leren van (bijna-) ongevallen en verwachtingen en eisen van ISZW
Als organisatie wil je ongevallen voorkomen en leren uit bijna-ongevallen en incidenten. Wat is de leercurve van een bedrijf bij bijna-ongevallen? Hoe verloopt een intern/extern ongevalsonderzoek, welke onderzoeksmethode is geschikt voor jouw bedrijf en wat moet je schriftelijk vastleggen? Wat zijn de meldings- en afhandelingscriteria van de Inspectie SZW?

(Branche) afspraken over veilig werken op bouwplaatsen
Bij slechte communicatie op de werkvloer of minimale kennisuitwisseling kan de veiligheid en gezondheid van de werknemer in gevaar komen. Naast uw rechten en plichten wordt ook de volledige aansprakelijkheidsketen, de verantwoordelijkheden van uw onderaannemers en zzp’ers behandeld. De rol van de I-SZW wordt aan de hand van casuïstiek besproken. De Bouw & Infra heeft voor het verbeteren van de communicatie Bouwspraak ontwikkeld. Bouwspraak is opgebouwd uit woorden en pictogrammen die tot 25 gebaren leiden, waarmee werknemers elkaar bijvoorbeeld kunnen waarschuwen voor vallende voorwerpen of dat professionele hulp moet worden ingeschakeld. Het gebruik van veiligheidstekens en pictogrammen kan en moet het risico op misverstanden en arbeidsongevallen verkleinen.

De (nieuwe) rol van de V&G-coördinator uitvoeringsfase
Op een project werken verschillende werkgevers, werknemers en zelfstandigen samen. De Coördinator uitvoeringsfase heeft als taak bij het samenwerken het aspect veilig en gezond werken te coördineren. Met als doel veilig en gezond werken. De opdrachtgever is primair verantwoordelijk voor de Coördinatie uitvoeringsfase, maar mag dat onder voorwaarden,  delegeren naar bijvoorbeeld de uitvoerende partij of een externe partij. Wat zegt de Arbowet hierover en wat zijn jouw taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden als Coördinator Uitvoeringsfase?

Programma

Iedere module duurt ongeveer anderhalf uur. Het programma van de Praktijkdag Veilig en Gezond Werken ziet er als volgt uit:

09.00 uur                    Ontvangst van deelnemers
09.30 uur                    Plenaire opening
16.45 uur                    Evaluatie en plenaire afsluiting
17.00 uur                    Einde

Na het afronden van een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken ontvang je een certificaat van deelname.

Datum, locatie en kosten

Datum en locatie
14 oktober in Nieuwerkerk aan de IJssel

Kosten
De Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken voor middenkader en management (vier modules) zijn kosteloos. Zaalreservering, docenten en de aangeboden lunch, zijn voor ArboTechniek echter niet kosteloos. Indien je na aanmelding alsnog verhinderd bent, dien je dit uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de cursusdatum aan ons door te geven via s.klinge@technieknederland.nl. Bij te late afmelding of absentie zijn wij genoodzaakt een deel van de gemaakte kosten bij je in rekening te brengen. Het betreft € 50 exclusief btw per persoon.

Aanmelden en meer informatie
Je kunt je voor een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken aanmelden via deze deze link. Voor je aanmelding kun je ook contact opnemen met Susanne Klinge van Techniek Nederland via 079-3250606 of s.klinge@technieknederland.nl.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief