30 Sep

Praktijkdag 2020 voor M&UL in Leende

Een gezonde werkomgeving begint met veilig werken. Daarom organiseert ArboTechniek ook in 2020 Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken voor monteurs en leidinggevenden in de installatie- en isolatiebranche. En jij kan meedoen! Zo blijft je kennis over gezond veilig werken actueel, kan je meteen aan de slag met nóg veiliger en gezonder te werken en mag je een bezoek van de Inspectie SZW met vertrouwen tegemoet zien.

Wat kun je verwachten?
Een Praktijkdag Veilig en Gezond werken is een inspirerende en interactieve bijeenkomst die in heel Nederland wordt georganiseerd. Door deel te nemen aan verschillende modules, begeleid door professionele deskundigen, word je bijgepraat over actuele wet- en regelgeving. Bovendien geven zij je de praktische handvatten om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Tijdens de Praktijkdag Veilig en Gezond Werken kun je daarnaast ervaringen uitwisselen met collega’s van andere bedrijven en doe je actuele kennis en inspiratie op om direct met veilig en gezond werken aan de slag te gaan.
ArboTechniek organiseert ook voor middenkader en management de Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken met een programma dat is toegespitst op hun werkzaamheden.

Verschillende onderwerpen komen aan bod:

Veilig werken met gevaarlijke stoffen zoals pur, kit, kwarts, asbest en Chroom-6
Pur, kit, oplosmiddelen, kwartsstof, asbesttoepassingen, Chroom-6-houdende materialen en dieseluitlaatemissie staan in de top 10 gevaarlijke stoffen in de installatie- en isolatietechniek. Wat zijn deze gevaarlijke stoffen? Wat zijn de risico’s voor je gezondheid? Hoe kunnen we de blootstelling aan deze stoffen beheersen? Hoe handel je bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen?

Veilig werken met (elektrische) arbeidsmiddelen
Onder arbeidsmiddelen verstaan we alle gereedschappen, hulpmiddelen, apparaten, machines en installaties die we gebruiken bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Bij het werken met elektrische arbeidsmiddelen ontstaan helaas maar al te vaak (ernstige) ongevallen. Deze ongevallen gebeuren omdat de arbeidsmiddelen niet veilig zijn, de gebruiker ze niet goed gebruikt of omdat de gebruiker onvoldoende kennis of ervaring heeft om te werken met de (elektrische) arbeidsmiddelen. Wat zijn de spelregels en risico’s bij het werken met (elektrische) arbeidsmiddelen?

Valgevaar bij (kortdurende) onderhoudsklussen
Hoe werk je veilig op hoogte bij (‘klein’) onderhoud? Wat zijn de risico’s? Welke maatregelen kun je nemen? Mag je gebruikmaken van persoonlijke valbescherming of is het verplicht collectieve valbescherming te gebruiken? Veel bedrijven krijgen boetes omdat ze te gemakkelijk kiezen voor persoonlijke valbescherming. Deze workshop gaat daarom dieper in op de keuze tussen collectieve en persoonlijke valbescherming.

BHV-mogelijkheden op de projectlocatie
Hoeveel BHV’ers zijn op een project vereist? Hoe herken je BHV’ers? Hoe regel je de veiligheid van werknemers die zelfstandig werkzaamheden uitvoeren? Volgens de Arbowet ben je verplicht doeltreffende maatregelen te nemen als het gaat om eerste hulp bij ongevallen. Wat zijn de spelregels, risico’s en maatregelen bij het ontruimen op een projectlocatie en de alarmering van hulpdiensten? Wat is de rol van de BHV’ers, projectleiding en overige aanwezigen op de projectlocatie?

(Branche)afspraken over veilig werken op de bouwprojecten
Gezond en veilig werken op de bouwplaatsen begint met duidelijke communicatie. Bij slechte communicatie op de werkvloer of minimale kennisuitwisseling kan de veiligheid en gezondheid van de werknemer(s) en derden in gevaar komen. Bouwspraak is ontwikkeld ‘voor en door’ de Bouw en Infra en is opgebouwd uit woorden en pictogrammen die tot 25 gebaren leiden. Hiermee kunnen werknemers elkaar waarschuwen voor bijvoorbeeld vallende voorwerpen, gehoorschade of voor het inschakelen van de professionele hulpverlening. Bouwspraak kan en moet het risico op misverstanden en uiteindelijk arbeidsongevallen verkleinen.

Veilig werken met diverse typen hoogwerkers
In deze workshop leer je hoe je in de praktijk de hoogwerker op een doelmatige en veilige manier kunt gebruiken. Je krijgt inzicht in de risico’s en maatregelen bij het werken met de verschillende typen hoogwerkers. Wat moet je weten van de verschillende aspecten bij gebruik en ingebruikname? In welke omgeving en in welke situaties zet je de hoogwerker in? En wat doe je in geval van een calamiteit?

Programma

Iedere module duurt ongeveer één uur. Het programma van de Praktijkdag Veilig en Gezond Werken ziet er als volgt uit:

08.00 uur Ontvangst van deelnemers
08.30 uur Plenaire opening
16.15 uur Evaluatie en plenaire afsluiting
16.45 uur Aanvang avondmodule
Certificaat Hoogwerker of
Certificaat Bouwspraak

Na het afronden van een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken ontvang je een certificaat van deelname. En wanneer je VCA-gecertificeerd bent kunnen de workshops, afhankelijk van je certificerende instelling, meetellen als toolboxen.

Avondmodules
Na de plenaire afsluiting van de Praktijkdag Veilig en Gezond Werken kun je (opnieuw) een drie jaar geldig hoogwerkerscertificaat behalen. Daarnaast is er de optie om het certificaat Bouwspraak te behalen. Voor het behalen van beide certificaten geldt de voorwaarde dat je met goed resultaat hebt deelgenomen aan de Praktijkdag Veilig en Gezond Werken.

Certificaat Hoogwerker
Ongeveer 80% van de ongevallen met hoogwerkers zijn terug te voeren naar verkeerd of onveilig handelen door de gebruiker. Daarom is het belangrijk dat vakmensen die met hoogwerkers werken hier voldoende in getraind zijn en blijven. Als je de risico’s kent, kan je ook in moeilijke situaties de juiste beslissing nemen. De training wordt afgesloten met een schriftelijk en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat behaal je het certificaat Hoogwerker.

Certificaat Bouwspraak
Veilig en gezond werken op de bouwplaats begint met duidelijke communicatie. Bij slechte communicatie over bijvoorbeeld de werking van machines, werkkledingvoorschriften en andere veiligheidsaspecten kan de veiligheid en gezondheid van vakmensen en derden in gevaar komen. Bouwspraak bestaat uit woorden en pictogrammen die tot 25 gebaren leiden. Hiermee kun je elkaar waarschuwen voor bijvoorbeeld vallende voorwerpen, gehoorschade of voor het inschakelen van professionele hulpverlening. Hierdoor verklein je het risico op misverstanden en uiteindelijk arbeidsongevallen. De training Bouwspraak vindt plaats in het Nederlands en wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvang je het certificaat Bouwspraak.

Datum, locatie en kosten

Datum en locatie
Deze Praktijkdag vindt plaats op 30 september in Leende.

Kosten
De kosten voor deelname aan één van de Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden (zes modules) bedragen € 75 per persoon, exclusief btw. De lunch is inbegrepen. De extra kosten voor de avondmodules ‘Certificaat Hoogwerker’ of ‘Certificaat Bouwspraak’ bedragen € 125 per certificaat per persoon, exclusief btw (inclusief eenvoudige avondmaaltijd).
Ben je verhinderd? Tot twee dagen van tevoren kun je je kosteloos afmelden. In andere gevallen brengen wij je € 50,- onkosten in rekening.

Aanmelden en meer informatie
Je kunt je voor een Praktijkdag Veilig en Gezond Werken aanmelden via deze link. Voor je aanmelding kun je ook contact opnemen met Susanne Klinge van Techniek Nederland via 079-3250606 of s.klinge@technieknederland.nl.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief