06 nov 2024

Praktijkdag Middenkader en Management (Webinar)

Wat kun je verwachten?

 • Een inspirerende, interactieve webinar onder leiding van professionele cursusleiders met bewezen deskundigheid.
 • Actuele wetgeving, technieken en praktische handvatten waarmee je de veiligheid op de werkvloer vergroot.
 • Uitwisselen van ervaringen met collega’s uit andere bedrijven.
 • Ervaren docenten staan tijdens de modules voor je klaar.

Modules

 1. De vertrouwenspersoon wettelijk verplicht, hoe vliegen we dat aan?
  Vertrouwenspersonen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en beperken van ongewenste omgangsvormen. De mogelijkheid om in vertrouwen, in een veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, leidt tot de-escalatie en minder verzuim.Daarom is er (nagenoeg) de wettelijke verplichting voor organisaties om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Wat zijn de overige wettelijke verplichtingen? Hoe pak ik het aan? Wat is de rol van de vertrouwenspersoon, wat kan, en moet ik ervan verwachten? Heb ik een intern- of juist extern vertrouwenspersoon nodig. Of kan het ook allebei?  Wat moet er allemaal in onze organisatie worden geregeld?
 2. Inloopspreekuur (arbeids)jurist/ ketenaansprakelijkheid in uw project
  Als u arbeidskrachten inleent of als u de uitvoering van werk (deels) aan een derde uitbesteedt, loopt u, soms aanzienlijke, risico’s. Op basis van de zogenoemde ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid kunt u aansprakelijk gesteld worden. Hoe kunt u en/of uw organisatie zich wapenen tegen de valkuilen bij het werken in de keten? Wat kunnen de gevolgen zijn bij de inzet van inleenkrachten, zzp’ers en jeugdigen. Hoe kan dit geborgd worden in inkoopcontracten. Wat zijn de tools van de Nederlandse Arbeidsinspectie?
 3. De waarde van een verdiepende RIE (o.a. gevaarlijke stoffen, fysieke belasting of PSA)
  Als uit de bedrijfs-RI&E blijkt dat er op een bepaald aspecten, problemen zijn én dat er onvoldoende zicht is op die problemen en de (achterliggende) oorzaken? Dan is het verplicht om een nader onderzoek (verdiepende RI&E) uit te voeren. Het knelpunt is immers aanwezig en als onvoldoende beoordeeld. Drie voorbeelden zijn gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en PSA (psychosociale arbeidsbelasting), maar ook (schadelijk) geluid is een item dat eigenlijk altijd wel een verdiepend onderzoek vereist. Hoe geef je dit de juiste vorm? Welke instrumenten kan hiervoor gebruiken en hoe ga ik aan de slag met de actiepunten die hieruit naar voren komen.
 4. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot veilig en gezond werken
  Met welke nieuwe ontwikkelingen en veiligheidsvoorschriften krijgt u binnenkort te maken? In deze workshop/module wordt u bijgepraat over de actuele regelgeving op het gebied van de Arbowet en het beleid van de Inspectie, maar ook over de Governance Code, de Veiligheidsladder 2.0, nieuwe aanpak zelfonderzoek (GAO) na een ernstig ongeval en andere praktische hulpmiddelen om veilig en gezond gedrag te bevorderen.

Aanmelden kan via de website van Techniek Nederland (link opent in nieuw tabblad)

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief