21 Sep 2022

Praktijkdag Veilig en Gezond Werken | Akersloot

Alle mensen in de installatie- en isolatiebranche veilig en gezond laten werken, dat is het doel van ArboTechniek. Daarom organiseren we ook in 2022 weer de praktijkdagen Veilig en Gezond werken, online en fysiek. 

Op 21 september organiseren we een praktijkdag Veilig & Gezond werken, voor Monteurs en Uitvoerend Leidinggevenden. Na de plenaire afsluiting van de Praktijkdag Veilig en Gezond Werken kun je ook (opnieuw) een drie jaar geldig hoogwerkerscertificaat behalen. Daarnaast is er de optie om het certificaat basisopleiding gebruik van di-isocyanaten te behalen.

Dagplanning 

 • Vanaf 08:00 – Ontvangst
 • 08:30 – Plenaire opening
 • 16:15 – Evaluatie en plenaire afsluiting
 • 17:00 – Aanvang avonddeel

Thema’s op de praktijkdag

 1. Veilig en juist aanslaan van lasten bij de inzet van een mobiele kraan
  Voor het transporteren van mens en materialen op een project worden diverse hulpmiddelen gebruikt, variërend van een goederenlift, pannenlift, mobiele kraan, torenkraan, enz. Ben jij van mening dat hiervoor een lift of kraan is in te zetten? Blijf in deze module bij de les om de juiste manier van aanslaan van lasten te ervaren.
 2. Veilig gebruik van de schaar- en telescoophoogwerker
  De hoogwerker is niet meer weg te denken op de projecten. Maar welke soorten hoogwerkers geschikt. Wat zijn de laatste ontwikkelingen m.b.t. de werkbak. Wat zijn de gevaren ?
  Wat moet je weten van de verschillende aspecten bij gebruik en ingebruikname? In welke omgeving en in welke situaties zet je de hoogwerker in? En wat doe je in geval van een calamiteit?
 3. De uitdaging van stofarm werken in de praktijk
  Ondanks de beschikbaarheid van kennis en middelen blijft (kwarts)stofvrij werken op de projecten een enorme uitdaging. Wat kunnen de gevolgen zijn voor de werknemer, opdrachtgever en klant. Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar, welke voorzieningen moet jezelf nemen om stofarm te kunnen werken. Zijn PBM’s noodzakelijk. Ervaar zelf aan den lijve het verschil tussen het werken met kwartsstof en stofarm werken.
 4. Veiligheid en Gezondheid gezien door een nadere (VR) bril
  Kijken naar een (gevaarlijke) situatie en de gevaren en risico’s herkennen kunnen twee totaal verschillende belevingen zijn. Wij nemen u mee op een virtuele verkenningstocht op een bouw-installatieproject om te kijken waar deze gevaren en risico’s liggen op het gebied van veiligheid en gezondheid in uw vakgebied.
 5. De zin en onzin van een PBM-pakket
  Veiligheidsschoenen en een helm zijn niet meer weg te denken in de praktijk van alledag. Wat is nu de zin en onzin of nut en noodzaak van de PBM’s die beschikbaar is. Wat is het verschil tussen een P1 en P3 masker of een S2, S3 en S5 veiligheidsschoen-laars? Maar ook, wat betekent de tekst in het ingenaaid label van een brandvertragend jas Wat is de beschermingsfactor van de diverse handschoenen en zijn oorpluggen beter of slechter dan een gehoorkap? Breng je eigen PBM-pakket mee en het wordt een leerzame module. We nemen ook graag een kijkje in de bedrijfsbussen.
 6. Arbobeleid bij de koffieautomaat of in de bedrijfsbus
  De beste ideeën en oplossingen ontstaan bij de koffieautomaat in de keet. Wij zorgen voor de koffieautomaat en een deskundige trainer om een aantal praktijkvoorbeelden met je door te nemen. Jullie zorgen voor de ( opgeruimde ) bedrijfsbus.
  Niets wat jij op een werkdag doet kan belangrijker zijn dan dat je veilig en gezond naar huis en familie kan gaan. Helaas gaat het vaak fout. Ligt de oorzaak in jouw gedrag of van collega’s, werkvoorbereiding, samenloop van omstandigheden?

Avondtrainingen

 • Certificaat HoogwerkerIn deze avondsessie leer je hoe je in de praktijk de hoogwerker op een doelmatige en veilige manier kunt gebruiken. Je krijgt nog meer inzicht in de risico’s en maatregelen bij het werken met de verschillende typen hoogwerkers. Deze training wordt afgesloten met een schriftelijk en praktijkexamen.Bij voldoende resultaat behaal je het certificaat Veilig werken met de Hoogwerker. Voor deze training betaalt de deelnemer € 125, p.p. excl. btw, inclusief eenvoudige avondmaaltijd.
 • Certificaat basisopleiding gebruik van di-isocyanatenDe Europese Commissie heeft een nieuwe verplichting aangenomen op het gebruik van bepaalde PU-producten. Dit zijn de middelen waarmee je in de installatietechniek regelmatig verlijmt, afdicht en opvult. Deze bevatten een schadelijk stof met de bijna onuitspreekbare naam “di-isocyanaatmonomeren”.Deze verplichting en daarmee ook tegelijk een maatregel is gericht op het voorkomen van ademhalings- en huidaandoeningen als gevolg van verkeerd gebruik. Vanaf volgend jaar zijn beroepsmatige gebruikers verplicht trainingen te volgen voorafgaand aan het gebruik van deze producten, zodat de veiligheid gegarandeerd is.Thema’s die behandeld worden zijn o.a.:
  • de toxicologische risico’s (waaronder acute toxiciteit)
  • blootstelling aan di-isocyanaten
  • grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
  • geur als indicatie van gevaar
  • het verband tussen vluchtigheid en risico’s
  • persoonlijke hygiëne
  • de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, met instructies over het correcte gebruik en de beperkingen daarvan
  • de risico’s bij contact met de huid en blootstelling via inademing
  • schoonmaken, lekkages, onderhoud
  • verwijdering van lege verpakkingen

Bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat en pas. Voor de avondtraining betaal je als deelnemer € 125, p.p. excl. btw, inclusief avondmaaltijd.

Aanmelden en locatie

De praktijkdag vindt plaats bij Hotel Van der Valk in Akersloot, op 21 september 2022. Je kan je aanmelden voor de praktijkdag via deze link.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief