04 okt 2023

Praktijkdag Veilig Werken voor Uitvoerend leidinggevenden en monteurs | Goes

Dagprogramma (modules)

  1.  Smart en veilig gebruik van de hoogwerker

Het vervangen van een verlichtingsarmatuur in een bestaande schutsluis of het monteren van kabelgoten in een nieuw te bouwen warehouse. De keuze valt hierbij bijna altijd op de inzet van de hoogwerker. De hoogwerker heeft zich bewezen in vele branches. De gespecialiseerde hoogwerkverhuurder en of materieeldienst denkt graag mee welk type hoogwerker geschikt is voor de werkzaamheden. Minder aandacht wordt besteed aan de “overdracht” aan de gebruikers, de kennis, ervaring en opleiding van de persoon die de hoogwerker gaat gebruiken. En hoe te handelen bij een calamiteit. Daar gaan we samen iets aan doen.

2. Juiste manier van werken met trappen en ladders
Belangrijk om te weten is: Wanneer mogen trappen en ladders wél ingezet worden? Met welke regels heb je te maken? De Arbo stelt het volgende: “Een ladder is niet toegestaan als werkplek wanneer een ander, veiliger arbeidsmiddel kan worden gebruikt, zoals een steiger.” Soms is de inzet van een steiger niet mogelijk, bijvoorbeeld door ruimtegebrek. Op welke wijze toon je aan dat de inzet van trappen en ladders wel is toegestaan.

3. Hoe om te gaan met stoffen als Asbest, PUR, DME, di-isocyanaten
Een op de 6 werknemers heeft te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Van werken met gevaarlijke stoffen kun je ziek worden.
Werken met gezond verstand is veilig werken met gevaarlijke stoffen. Wat zijn di-isocyanaten? Wat is DME? Hoe kun je aan deze gevaarlijke stoffen worden blootgesteld? Welke effecten op de gezondheid kunnen ze hebben? Hoe kunnen we blootstelling benoemen en beheersen? Waar kan ik betrouwbare informatie vinden en welke wetgeving is van toepassing? Wordt doelmatig toezicht gehouden en hoe vindt de verslaglegging/leermomenten plaats?

4. Veilig en gezond werken in een kruipruimte
Werken in een kruipruimte is bijna een dagelijks terugkerend activiteit in veel bedrijven. Wat wordt bedoeld met een kruipruimte, welke maatregelen en voorzieningen moeten vooraf aan de werkzaamheden worden getroffen voordat de monteur het kruipluik opendoet. Welke informatie geeft een (niet)geopend luik? Wat is een beslismatrix, en wat te doen bij een calamiteit. Heel veel vragen die gesteld kunnen worden voordat je het kruipluik in gaat, maar die beantwoord worden tijdens het thema Werken in een kruipruimte.

5. Veiligheid en Gezondheid gezien door een virtual reality bril
Kijken naar een situatie en de details onderscheiden zijn twee totaal verschillende aspecten.
Wij nemen u graag mee op een virtuele verkenningstocht bij werken met de hoogwerker, fysieke belasting, kwartsstof en aanspreken op onveilig gedrag, om te kijken maar belangrijker te zien waar de schoen wringt m.b.t. veiligheid en Gezondheid.

6. Hulpmiddelen/werkmethoden om fysieke overbelasting te voorkomen
Fysieke overbelasting is aan de orde van de dag. Werknemers in de branche voeren lichamelijk zwaar werk uit. De lichamelijke belasting is vaak hoog tot zeer hoog. Dit kan leiden tot klachten aan de nek, schouder en rug en daarmee zelfs tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Een belangrijk deel van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door deze klachten. Welke items, waaronder o.a.: werkmethode/hulpmiddelen/voorlichting/instructie/leren van fouten kunnen ondersteuning bieden om fysieke overbelasting te verminderen/voorkomen.

Avondprogramma (modules)

Opleiding – Certificaat Hoogwerker
Ongeveer 80% van de ongevallen met hoogwerkers zijn terug te voeren naar foutief of onveilig handelen door de gebruiker. Daarom is het prioriteit dat de gebruiker een hoogwerker training met aantoonbaar voldoende resultaat heeft gevolgd. Iemand die de risico’s kent, kan ook in moeilijke situaties de juiste beslissing.

De training wordt afgesloten af met een schriftelijk en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

Basisopleiding di-isocyanatenmonomeren
De duur van de training bedraagt 180 minuten inclusief het schriftelijk examen. Alle relevante items worden behandeld.

Thema’s die behandeld worden zijn o.a.:de toxicologische risico’s (waaronder acute toxiciteit), blootstelling aan di-isocyanaten, grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, verband tussen vluchtigheid en risico’s, persoonlijke hygiëne, benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, met instructies over het correctegebruik en de beperkingen daarvan.

De training wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

Basisopleiding Viergasmeting voor het werken in een kruipruimten
De duur van de training bedraagt 180 minuten inclusief het schriftelijk- en praktijkexamen. Alle relevante items, type kruipruimte en stroomschema’s worden behandeld.

Thema’s die behandeld worden zijn o.a.:wat is het onderscheid tussen een besloten ruimte en kruipruimte, welke type kruipruimte komt de monteur tegen tijdens de dagelijkse werkzaamheden, wat is een Viergasmeting, wanneer en op welke juiste moet een Viergasmeting worden uitgevoerd.

De training wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

 

De modules in de avond kunnen alleen worden gevolgd mits de deelnemer het dagprogramma heeft doorlopen. Aanmelden voor alleen de avond is niet mogelijk.

Aanmelden

Dit kan via Praktijkdag Veilig Werken 4-10-2023 (technieknederland.nl)

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief