15 jun 2023

Webinar RI&E in de praktijk

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) helpt je op een gestructureerde manier risico’s in beeld te brengen en maatregelen te nemen. Maar hoe maak je als werkgever een RI&E die past bij je bedrijf?

Pas als je weet waar de risico’s in je bedrijf liggen en wat het mogelijke effect hiervan is, kunt je de juiste maatregelen nemen. Daarom moet ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, volgens de Arbowet een RI&E hebben.

Bedrijfs- en project-RI&E
Voor de bedrijven in de installatie- en isolatiebranches is het erkende instrument van de bedrijfs-RI&E beschikbaar. Met een digitaal stappenplan kan de branche-RI&E eenvoudig en zonder kosten worden ingevoerd. Hier kun je direct naar de branche-RI&E om je bedrijfs-RI&E te maken.
De RI&E is pas volledig als je ook de risico’s van het werken op locatie in beeld hebt. Dit doe je met de project-RI&E. Met dit branchespecifieke digitale instrument worden de risico’s op projectlocaties op een goed en eenvoudige manier in kaart gebracht. Hier kun je direct naar de project RI&E.

Webinar
Wil je meer leren over hoe je een RI&E maakt die juist bij jouw bedrijf past? Op 15 juni organiseert Techniek Nederland in samenwerking met ArboTechniek een webinar hierover. Je kunt je hier aanmelden!
Mocht je deze sessie liever fysiek willen bijwonen? Dit kan op donderdagochtend 14 juni 2023. Hier kan je meer informatie daarover vinden.
Beide activiteiten worden georganiseerd in het kader van de landelijke week van de RI&E. In deze week, die van 12 tot 16 juni plaatsvindt, wordt er door middel van verschillende initiatieven aandacht gevraagd voor de RI&E.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief