08 nov 2023

Webinar Veilig werken Middenkader en Management

Wat kunt u verwachten:

Een inspirerende en interactieve ochtend met verschillende workshops onder leiding van professionele cursusleiders met bewezen deskundigheid.

Actuele wetgeving en technieken en praktische handvatten om uw veiligheid op de werkvloer te vergroten. Uitwisselen van ervaringen met collega’s uit andere bedrijven.

Ervaren docenten staan tijdens de modules voor u klaar.

Onderwerpen
1. Wat is de waarde van (veiligheids)certificatie en diploma’s, wat is de onderlinge samenhang?
Tijdens een audit wordt een documentonderzoek uitgevoerd waarbij een van de thema’s de veiligheidscertificaten zijn. Wat is de (meer)waarde van veiligheidscertificaten. Wat is de onderlinge relatie van VCA-ISO-Veiligheidsladder, enz. Zien we samen door het bomen het bos nog? Wat betekent dit voor uw organisatie en voor de bedrijven waar u mee samenwerkt?

2. Praktische vormgeving ADM-beleid op de werkvloer
Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in Nederland neemt nog steeds toe. Het merendeel van de gebruikers heeft een baan en kampt met een verslaving thuis en op de werkvloer. Werknemers die onder invloed zijn, kunnen gevaarlijke situaties op de werkvloer veroorzaken, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen. Betreft het een verslaving of is de persoon ziek? Wat is het advies van de ervaringsdeskundige? Het is noodzaak dat werkgevers zorgen voor een ADM-beleid dat onderdeel is van het bredere arbobeleid.

3. Belangrijke wijzigingen bij het werken met asbest
Het ministerie van SZW werkt sinds 2018 aan de modernisering van het asbeststelsel. Een onderdeel daarvan is aanpassing van de arboregels en gelijktijdige lancering van digitaal instrument SMART- ns om de risico’s beter in kaart te brengen. Naar verwachting gaan de veranderingen in de regelgeving medio 2023 in. De wijziging van de regelgeving heeft gevolgen voor onder andere asbestinventarisatiebedrijven, asbestverwijderingsbedrijven en bedrijven (zoals aannemers) die niet zijn gecertificeerd en mogelijk bepaalde asbesttoepassingen willen gaan verwijderen in de toekomst. Maar ook op toezichthouders, eigenaren van vastgoed waar asbest in zit, en inspectie-instellingen heeft de verandering in regelgeving invloed.

4. Inloopspreekuur (arbeids)jurist
In de afgelopen jaren zijn veel thema’ s besproken bij de jurist Arbeidsrecht. Diverse thema’s zijn door ons gedestilleerd uit de stand van de wet- en regelgeving, publicaties en vragen van de helpdesk. Vaak was de beschikbare tijd onvoldoende toereikend, het ene antwoord leidde tot de volgende vraag en visa versa. We gaan het dit jaar omdraaien. De deelnemer brengt een casus mee en de jurist behandeld de casus en toetst deze aan de wet- en regelgeving in de beslotenheid van de groep. Uiteraard hebben wij een paar casussen beschikbaar en uitgewerkt maar de ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat deze niet nodig zijn. U bent bij deze uitgenodigd.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief