Noord-Nederland en Gelderland/Overijssel

AANMELDFORMULIER PROJECT VEILIGHEID EN GEZONDHEID

 • De spelregels van de ESF-project Veilig en gezond gedrag in de Installatiesector zijn:
  - Het aanbod loopt tot 31 december 2021.
  - Het aanbod is kosteloos maar is voor u in beschikbare uren en doorlooptijd beperkt.
  - U gaat zorgvuldig om met de adviesuren die u ter beschikking worden gesteld.
  - U bent bereid mee te werken met de evaluatie van de uitgevoerde dienstverlening.
  - Wij gaan zorgvuldig om, conform het privacybeleid van Wij Techniek, met de verstrekte persoonsgegevens.
  - We delen de contactgegevens inclusief KvK-nummer met de subsidieverstrekker (het Ministerie van SZW). Inhoudelijke bevindingen van uw organisatie worden niet gedeeld. Ten behoeve van de evaluatie worden geanonimiseerde engeaggregeerde gegevens van het project gedeeld met derden
  - Wij Techniek mag het emailadres gebruiken om informatie over het programma Arbotechniek aan te bieden.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief