Films

Er is een aantal films beschikbaar die je erbij kunnen helpen veilig en gezond werken te verbeteren in je bedrijf. Je bekijkt de video’s hieronder.


Werken zonder stress

Medewerkers in de installatie- en isolatiebranches kunnen werkdruk ervaren. Werkdruk kan als prettig worden ervaren om betere kwaliteit te leveren of efficiënt te werken, maar langdurig een te hoge werkdruk heeft ook risico’s. Een te hoge werkdruk kan leiden tot overbelasting – binnen en buiten het werk – met werkstress tot gevolg. Ook suggestieve opmerkingen, pesterijen, beledigingen en slechte omgangsvormen kunnen leiden tot werkstress. In deze film worden de risico’s van werkstress in kaart gebracht en worden oplossingen aangedragen om werkstress bespreekbaar te maken en te voorkomen.


De risico’s van asbest (Joost, Inspectie-SZW)

In deze film volgen we het leven van monteur Joost, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. De film maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk en nodigt de kijker uit bij zichzelf te rade te gaan wat hij of zij kan doen om collega’s van Joost, die dagelijks in een omgeving werken waar asbest kan vrijkomen, te beschermen.


De gevaren van kwartsstof

In de toolboxfilm ‘De gevaren van kwartsstof’ vertelt presentatrice Lottie Hellingman over de gevaren van blootstelling aan kwartsstof en de maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen en moeten nemen om zich tegen die blootstelling te beschermen.

Kwarts komt voor in veel grondstoffen die in de installatie- en isolatiebranche worden gebruikt. Dat is op zich geen probleem, totdat in deze bouwmaterialen wordt geboord, gefreesd, gezaagd, geslepen of gehakt: werkzaamheden die regelmatig voorkomen. Bij deze werkzaamheden komen er fijne kwartsstofdeeltjes vrij, die diep in de longen kunnen doordringen en daar na verloop van jaren onherstelbare schade kunnen aanrichten. In de toolboxfilm ‘De gevaren van kwartsstof’ vertelt presentatrice Lottie Hellingman over de gevaren van blootstelling aan kwartsstof en de maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen en moeten nemen om zich tegen die blootstelling te beschermen.


Asbest en kwartsstof

Medewerkers in de installatie- en isolatiebranche kunnen tijdens werkzaamheden in aanraking komen met schadelijke stoffen, zoals asbest en kwartsstof.

In de toolboxfilm Asbest en kwartsstof worden de risico’s in kaart gebracht en worden diverse maatregelen toegelicht.

Collega-medewerkers delen in de toolboxfilm hun ervaringen met je! Je krijgt een praktisch overzicht welke collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen je kunt gebruiken, aan welke voorwaarden je moet voldoen en wat het werken met gevaarlijke stoffen kan betekenen voor je veiligheid en gezondheid.

De toolboxfilm kan worden gebruikt als onderdeel van een toolbox Werken met gevaarlijke stoffen.

[deze film is tijdelijk niet beschikbaar]


Aanspreken op onveilig gedrag

Door tijdsdruk, routine of doordat medewerkers te veel uitgaan van eigen kennis en kunde, kunnen op de werkplek onveilige situaties ontstaan. De toolboxfilm Aanspreken op onveilig gedrag biedt inzicht in de risico’s.

Alle medewerkers op één locatie zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Zij moeten daarvoor soms collega’s aanspreken op onveilig gedrag. Maar op welke manier kun je dit het beste doen? De toolboxfilm biedt naast de risico’s ook vele aandachtspunten en suggesties.

[deze film is tijdelijk niet beschikbaar]


Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Waar moet je op letten, voordat je aan de slag gaat in je bedrijf of op locatie? Die vraag wordt beantwoord in de toolboxfilm Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

Op verschillende locaties delen collega’s graag hun ervaringen met je. Waar letten zij op? Hoe zorgen zij ervoor dat hun werkplek veilig is? Daarnaast krijg je praktische overzichten met aandachtspunten en handige checklists.

[deze film is tijdelijk niet beschikbaar]


Complexe projectlocaties

Het komt steeds vaker voor dat medewerkers op een locatie met meerdere partijen uit de bouwkolom op hetzelfde moment aan een project werken. Dit brengt risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld door tijdsdruk, slechte afstemming of de aanwezigheid van medewerkers die een andere taal spreken. De toolboxfilm Complexe Projectlocaties geeft je inzicht in de risico’s, aandachtspunten en maatregelen.

In de toolboxfilm komen medewerkers met verschillende functies aan het woord. Hoe ervaren zij de samenwerking met andere partijen uit de bouwkolom? Waar liggen de risico’s? En welke maatregelen nemen zij om een veilige en gezonde werksituatie te creëren?

[deze film is tijdelijk niet beschikbaar]


Fysieke belasting

Bij veel werkzaamheden in de installatie- en isolatiebranche is sprake van fysieke belasting. In deze toolboxfilm vertellen collega-medewerkers welke risico’s fysieke belasting met zich mee kan brengen.

Regelmatig komt het voor dat medewerkers gemak verkiezen boven veilig en gezond. Daardoor nemen zij voor wat betreft fysieke belasting meer risico. De toolboxfilm informeert en inspireert: wat zijn aandachtspunten op locatie en welke maatregelen kan de medewerker nemen?

[deze film is tijdelijk niet beschikbaar]


Kabeltrekken

In de toolboxfilm Kabeltrekken word je meegenomen langs de verschillende veiligheids- en gezondheidsrisico’s die kabeltrekken kan veroorzaken. Je krijgt praktische tips en tools aangereikt die je direct kunt gebruiken om op een veilige en gezonde manier aan de slag te gaan. Bovendien delen werknemers uit de branche hun eigen ervaringen.

De toolboxfilm Kabeltrekken kan ingezet worden als onderdeel van een toolboxmeeting Kabeltrekken.

Werken in kruipruimten

De sociale partners hebben met elkaar afgesproken dat werken in een kruipruimten zoveel mogelijk vermeden moet worden. Toch zullen er situaties zijn dat je werkzaamheden moet uitvoeren in een kruipruimte. De toolboxfilm werken in kruipruimten laat je zien welke risico’s werken in kruipruimten met zich meebrengt en welke maatregelen je moet treffen voor een veilige werksituatie.

De risico’s en maatregelen worden aan de hand van dagelijkse praktijkvoorbeelden uitgelegd. Bovendien delen collega’s graag hun ervaringen met je!

De toolboxfilm kan worden ingezet als onderdeel ter ondersteuning van het onderdeel Werken in kruipruimten van de Arbocatalogus.


Werken op hoogte

In de installatie- en isolatiebranche wordt onder zeer verschillende omstandigheden op hoogte gewerkt. In de toolboxfilm word je meegenomen langs deze verschillende omstandigheden en krijg je inzicht in de risico’s van werken op hoogte.

Aan de hand van praktische voorbeelden en ervaringen van collega-werknemers krijg je een overzicht van maatregelen die je moet treffen om op een veilige en gezonde manier te werken.

De toolboxfilm kan worden gebruikt als onderdeel van een toolboxmeeting.


 

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief