Zonder stress

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van psychische klachten oftewel stress. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen.

In de Arbowet staat dat de werkgever beleid moet voeren om te hoge psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en waar dat niet mogelijk is te beperken. PSA bestaat uit: werkdruk, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten.

Maatregelen
Een volledig overzicht van maatregelen vind je in de Arbocatalogus. Enkele voorbeelden:

  • Inventariseer of medewerkers werkdruk ervaren, waar en wanneer de werkdruk zich voordoet en welke factoren hierbij een rol spelen.
  • Zorg voor een goede organisatie van het werk. Denk aan planning van materialen, gereedschap en andere hulpmiddelen. Stem de inhoud van de taken in de functie af op de kennis en vaardigheden van de medewerker.
  • Zorg dat vakmensen die te maken krijgen met ongewenst gedrag van collega’s of cliënten terecht kunnen bij de leiding of een vertrouwenspersoon. Zorg dat zij gebruik kunnen maken van een klachtenregeling.

In de factsheet werken zonder stress voor werkgevers is een lijst te vinden met acties die werkgevers kunnen ondernemen om werkdruk tegen te gaan.
Voor vakmensen is er  de factsheet werken zonder stress voor medewerkers met een actielijst hoe stress op het werk te verminderen.

Ga aan de slag!
De bovenstaande maatregelen zijn slechts enkele voorbeelden. Voor een volledig overzicht van de voorwaarden en maatregelen, kun je Arbocatalogus Werken zonder stress raadplegen. Er is ook informatie beschikbaar over de risico’s van langdurige fysieke belasting in diverse werksituaties. Kijk voor deze informatie hier.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief