29 Mar

Corona helpdesk veilig werken

De wereldwijde opmars van het coronavirus (officieel COVID-19) roept veel vragen op bij zowel installateurs als bij technische retailers, zoals over de bescherming van je werknemers, wat je moet doen na een besmetting of wat de gevolgen zijn wanneer de levering van materialen stilvalt. Ook over het coronavirus en veilig en gezond werken worden vragen gesteld. In deze FAQ informeert ArboTechniek je over de consequenties van het coronavirus voor veilig en gezond werken in de technische installatie- en isolatiebranche. Heb je zelf een vraag? Mail dan naar corona@arbotechniek.nl.

Aanvullend op de helpdesk van ArboTechniek is er ook een bredere helpdesk: Helpdesk Corona Bouw en Techniek. De helpdesk is er voor iedereen die vragen heeft over werken tijdens de coronacrisis. Via deze helpdesk geven deskundigen advies via het gratis telefoonnummer 085 – 080 1544 en via de website. De helpdesk (en daarmee ArboTechniek) ondersteunt het recent verschenen protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Het protocol is volgens de richtlijnen van het RIVM opgesteld en biedt duidelijkheid aan bedrijven, alle werkenden, bewoners, opdrachtgevers en klanten. Ook de wijze waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden komt aan bod.

Heb je een vraag over wat het coronavirus betekent voor je werk, maar heeft je vraag niet te maken met veilig en gezond werken? Overige vragen kan je vinden op de sites van Techniek Nederland, FNV, NVKL, De Unie, CNV en VIB.

Lees hier onze FAQ met de meest gestelde vragen en bijpassende antwoorden.


Handige links
Crisisnummer: De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het Coronavirus: T 0800 13 51.

RIVM over corona: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft advies en informatie over de ziekte met doorverwijzingen naar Q&A’s en de verspreiding van het coronavirus. Daarnaast heeft het RIVM een up-to-date Q&A-pagina beschikbaar gesteld. En hier kunt u de verspreiding van het coronavirus over de hele wereld volgen. https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Rijksoverheid over corona: Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers. En hier is een totaaloverzicht te vinden van het dossier Coronavirus Covid-19. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC): Het ECDC geeft een dagelijkse update over de stand van zaken in de Europese lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief