23 apr 2020

Effectieve samenwerking sociale partijen in de Bouw en Techniek tijdens corona

Bundeling van krachten leidt tot meer duidelijkheid

De Bouw en Techniek zijn bij uitstek sectoren die het mogelijk maken dat vitale processen in werking blijven. Zij zorgen immers voor de benodigde netwerken, verwarming, riolering en andere essentiële systemen. Daarom hebben zowel werkgevers- als werknemersorganisaties de handen ineen geslagen tijdens de intelligente lockdown, met een helder doel. We doen dit veilig en we doen dit samen.

Tripartiete samenwerking
Nieuw is de samenwerking tussen deze partijen niet, de vaart waarmee beslissingen zijn genomen wel. Alle partijen wisten dat de achterban in deze bijzondere en onzekere situatie het meest gebaat was met duidelijkheid. Er moest een antwoord komen op de centrale vraag: Hoe kunnen we veilig werken, zodat we niet besmet raken en we elkaar en onze klanten niet besmetten? De partijen bundelden hun krachten en vertaalden in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken de RIVM-richtlijnen naar het werkbare protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Hiermee waren de afspraken in een klap duidelijk voor alle werkgevers en werknemers.

Advies van de arbospecialist
Vanwege de vele vragen richtten de partijen de Helpdesk Corona Bouw & Techniek op. Via de website helpdeskcorona-bt.nl geeft een team van arbospecialisten, zoals arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen en veiligheidskundigen, dagelijks advies en handvatten aan werkgevers en werknemers in de Bouw en Techniek. Deels door het protocol, voorlichtingsmateriaal en veelgestelde vragen (FAQ’s), maar vooral door vragen te beantwoorden van werkgevers, werknemers, familieleden en omwonenden via telefoon, e-mail en chat.

Snel en duidelijk
Die vragen leidden tot een specificering van het protocol, maar ook tot het opstellen van meer hulpmiddelen. Een webinar is inmiddels door meer dan 5000 geïnteresseerden bekeken. En omdat het houden van toolboxmeetings in de Bouw een geëigende manier is om informatie over te dragen aan werknemers, werd al vroeg een zelfstandig te gebruiken PowerPointpresentatie gemaakt over hoe om te gaan met corona, voorzien van factsheets. Daarnaast waren er binnen no-time posters in verschillende talen met heldere uitleg over de belangrijkste afspraken via de website beschikbaar.

Voorbeeld voor andere sectoren
Is deze bundeling van krachten ook nuttig voor andere sectoren? Jazeker! Niemand is erbij gebaat als de aanpak en werkwijze per bedrijf verschillen. Dit geeft extra onzekerheid in een tijd waar angst al zo’n grote rol speelt. Bouw en Techniek nodigen iedereen dan ook van harte uit om gebruik te maken van de kennis die verzameld is op de website helpdeskcorona-bt.nl.

Heel langzaam zal Nederland weer buitenshuis aan het werk gaan. Maar hoe kan iedereen straks weer aan het werk zonder dat een groot aantal besmettingen ontstaat? Het advies van de partijen in de Bouw en Techniek is helder: bundel de krachten, maak afspraken over veilig werken en wees duidelijk naar de achterban! Alleen dan kunnen we veilig samen doorwerken in coronatijd.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief