29 nov 2021

Het coronavaccin op de werkvloer

Met een coronavaccinatie beschermen we onszelf en de kwetsbaren in onze samenleving. Bij het bespreken van vaccinatie met werknemers moeten werkgevers zich aan wet- en regelgeving houden.

Een goed werkend vaccin is de belangrijkste manier om de wereldwijde verspreiding van het coronavirus te stoppen. Voor wie volledig gevaccineerd is, is de kans op ziekenhuisopname door corona 20 keer lager dan voor een niet-gevaccineerde. De kans om als gevaccineerde op de Intensive Care terecht te komen is 33 keer kleiner. Gevaccineerden die toch ziek worden na een coronabesmetting zijn veel minder besmettelijk dan niet-gevaccineerden.

Omgaan met vaccinatie op de werkvloer

Geldende wet- en regelgeving voor werkgevers is ook van toepassing op situaties rond vaccins. Een werkgever mag werknemers bijvoorbeeld nooit verplichten zich te laten vaccineren. Een aantal vragen hierover wordt beantwoord op rijksoverheid.nl. Heeft u andere vragen of behoefte aan meer informatie over werksituaties gerelateerd aan coronavaccins? Dan kunt u terecht bij de bedrijfsarts of de arbodienst van uw bedrijf.

Wat mag een werkgever bespreken met werknemers?

De werkgever mag zijn werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Dat kan eigenlijk alleen als de werkgever een duidelijk plan heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te geven.

De werkgever mag op geen enkele manier vastleggen of een medewerker wel of niet gevaccineerd is. Gegevens over gezondheid zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) namelijk bijzondere persoonsgegevens. De werkgever mag geen bijzondere persoonsgegevens verwerken, tenzij er een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid bestaat.

Op rijksoverheid.nl vind je meer informatie over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in situaties gerelateerd aan Covid-19.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief