20 jan 2021

Update persconferentie 20 januari

Tijdens de persconferentie op 20 januari zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd. Er komt hoogstwaarschijnlijk een avondklok en per direct is het maximum aantal privé-gasten teruggebracht naar 1 persoon per huishouden per dag. Deze maatregelen leiden vooralsnog NIET tot aanpassing van het huidige protocol ‘Samen veilig doorwerken‘ voor de bouw- en technieksector. We mogen dan ook blijven doorwerken, ook tijdens de avondklok. Uiteraard blijft het van groot belang dat we dit veilig doen.

Avondklok

  • De Tweede Kamer moet nog instemmen met de avondklok. De verwachting is dat deze dan op z’n vroegst zaterdag 23 januari ingaat en duurt tot 10 februari 04.30 uur.
  • De avondklok geldt tussen 20.30 uur en 04.30 uur.
  • Alle vormen van werk vallen onder de uitzondering, dus niet alleen het werk in vitale processen. We kunnen blijven doorwerken tijdens de avondklok, de werkgever beslist in overleg met de opdrachtgever of dit ook nodig is. Let wel: houd je aan het protocol en in aanvulling hierop reis je met de twee benodigde verklaringen.
  • Als je naar je werk reist tijdens de avondklok dan heb je twee verklaringen nodig:
    • Ten eerste een werkgeversverklaring: de werkgever vult deze eenmalig per werknemer in en deze kan voor de gehele avondklok-periode gelden. Alleen het dragen van bijv. werkkleding is niet voldoende.
    • De tweede verklaring ‘Eigen verklaring avondklok’ vul je als werknemer zelf in. Deze moet de werknemer iedere (werk)dag dan zelf updaten en bij zich hebben. De verwachting is dat dit ook online kan.
  • De Rijksoverheid stelt hiervoor standaard formulieren beschikbaar via hun website: www.rijksoverheid.nl/avondklok. 

Uitzondering voor groepsgrootte op de werkvloer
Als voor het uitvoeren van het werk het noodzakelijk is om met meer dan 1 persoon aanwezig te zijn op een bouwplaats of in een particuliere woning, dan is dit toegestaan op basis van de uitzondering die de Rijksoverheid voor groepsgrootte op de werkvloer maakt. Kijk voor de volledige toelichting op de website van de Rijksoverheid. Ga naar de rubriek ‘Regels voor groepen en aantallen’. Klik vervolgens op ‘Alles in groepsverband: maximaal 2 personen’ en ga naar ‘Uitzonderingen op de regels voor groepsvorming’.

Reizen en quarantaine
Vanaf zaterdag 23 januari is er een aanvulling op de verplichte negatieve PCR-test als je reist naar Nederland. Men dient dan ook voor vertrek een sneltest te ondergaan die negatief moet zijn. De quarantaineperiode van 10 dagen geldt voor mensen die naar Nederland reizen. Grenswerkers zijn tot nu toe uitgezonderd van deze maatregel. Of deze verstrenging ook gevolgen heeft voor grenswerkers is nu nog niet bekend.

Alleen zo krijgen we corona onder controle
Het is van groot belang dat we ons blijven houden aan de maatregelen. Hier ligt een grote verantwoordelijkheid voor jou als werkgever en als werknemer. Houd dus altijd minimaal 1,5 meter afstand, ook in de keet en werk thuis, tenzij het echt niet anders kan!
Bekijk ook de FAQ-pagina met alle vragen én antwoorden rondom corona en veilig doorwerken.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief