15 okt 2020

Protocol Samen Veilig Doorwerken nog steeds van kracht

Op 13 oktober kondigden minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge opnieuw coronamaatregelen aan. Ook met deze nieuwste maatregelen kan de bouw- en technieksector veilig doorwerken op basis van het Protocol Veilig Samen Doorwerken.

Aanleiding voor de verscherping zijn de snel stijgende besmettingen in Nederland. Het is daarom van groot belang dat het Protocol wordt nageleefd.

Zo blijft gelden:

  • Reis zoveel mogelijk alleen of met je vaste maat;
  • Voor werkzaamheden die met collega’s uitgevoerd moeten worden geleden geen beperkingen ten aanzien van de groepsgrootte c.q. het aantal collega’s dat nodig is om de opdracht uit te voeren. Ook niet voor werkzaamheden bij particulieren.
  • Mondmaskers gaan nooit vóór het gebruik van adembescherming, maar in een publieke ruimte waar gebruik van mondmaskers is voorgeschreven gebruik je van en naar het werkgebied wel een mondmasker;
  • Werk thuis als dat kan;
  • Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten en laat je testen;
  • Houd 1,5 meter afstand;
  • Was vaak je handen;
  • Nies en hoest in je elleboog;
  • Beperk onnodige contacten;
  • Houd er rekening mee dat mensen bang of voorzichtig kunnen zijn. Werkzaamheden bij kwetsbare particulieren mag je alleen uitvoeren als zij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Lees het Protocol Veilig Samen doorwerken met alle maatregelen.

Bron: Corona Helpdesk Bouw & Techniek

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief