02 jul 2020

Wetswijziging inzet werkbak en de gevolgen voor de werkgever/opdrachtgever

Middels deze circulaire willen wij u informeren over de wetswijziging over de inzet en het gebruik van een werkbak in de kraan voor het verrichten van werkzaamheden op hoogte. De regels worden door deze wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit flink aangescherpt.

Tot nu toe werd bij het gebruik van werkbakken een uitzondering gemaakt voor incidentele en kortdurende werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen.
Vanaf 1 juli is het gebruik van een werkbak of -platform is alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk en vereist veel extra voorbereiding. Op overtreding van het besluit staan flinke boetes.

Wat zijn de wijzigingen;
Inzet van werkbakken en werkplatforms is vanaf 1 juli 2020 alleen toegestaan wanneer:

  1. de werkzaamheden vanuit een werkbak of werkplatform verricht worden op moeilijk bereikbare plaatsen, en
  2. er redelijkerwijs geen ander geschikt en toegestaan arbeidsmiddel of werkmethode beschikbaar is om die plaats veilig te bereiken.

Daarnaast zijn er strikte voorwaarden gesteld aan u als werkgever / opdrachtgever:

  1. De noodzaak om met een werkbak of werkplatform te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan (mag de RI&E zijn of de project RI&E, zie https://www.arbotechniek.nl/werkgevers/rie/ ), waarbij is aangegeven dat er geen andere veilige werkwijze mogelijk is en dat de werkzaamheden op de locatie overeenkomstig met het werkplan veilig kunnen worden verricht.
  2. Het werkplan moet worden opgesteld door de werkgever en de locatie moet door de werkgever worden beoordeeld of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.
  3. Het werkplan moet beoordeeld en akkoord bevonden worden door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige.
  4. De werkgever dient de werkzaamheden minimaal 2 dagen voor aanvang te melden bij inspectie SZW via het meldpunt. www.inspectieszw.nl/melden
  5. Bij het ontbreken van het werkplan en wanneer er overduidelijk sprake is van een, op het eerste gezicht, ondermaats werkplan, staat voor de werkgever een bestuurlijke boete.
  6. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is nu ook gesteld dat het verboden is om met werkzaamheden aan te vangen wanneer er geen ondertekend en goedgekeurd werkplan is.

Ondersteuning bij het opstellen van het werkplan;
Op de website van het Arboportaal van het ministerie SZW (www.arboportaal.nl) kunt u vanaf 1 juli 2020 gebruik maken van de “Leidraad werkbak / werkplatform” voor werkgevers dat als stappenplan dient ter bepaling of de inzet van de werkbak / werkplatform gerechtvaardigd is, zie https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2020/06/29/leidraad-voor-werken-met-een-werkbak-of-werkplatform-ontwikkeld. In deze leidraad vindt u een nadere toelichting op de verschillende stappen en mogelijkheden voor het opstellen van het werkplan.

Officiële wetstekst
De gehele wettekst en toelichting bij het gewijzigde artikel 7.23d van het Arbobesluit kunt u inzien in het staatsblad 2020-135 en via de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-135.html

Vragen?
Voor eventuele vragen kunt u (kosteloos) terecht bij één van onze adviseurs van Arbotechniek, zie: https://www.arbotechniek.nl/adviseurs/

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief