RI&E Stappenplan

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een essentieel onderdeel van een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen organisaties. Het is een gestructureerd proces dat bedrijven helpt om potentiële gevaren en risico's in de werkomgeving te identificeren, te evalueren en beheersmaatregelen te implementeren. Op zoek naar een goed voorbeeld van een RI&E? Wij helpen je!

Wat is een goed voorbeeld van een RI&E?

Een goed voorbeeld van een RI&E rapport is een gedetailleerd document dat een systematische aanpak volgt om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Het geeft een duidelijke inventarisatie van de risico’s en een actieplan om deze te minimaliseren.

Zelf een RI&E opzetten? Zo ga je te werk!

Je kunt zelf uiteraard ook een RI&E opzetten naar het Risico inventarisatie en evaluatie voorbeeld. Volg hiervoor onderstaand stappenplan!

Stap 1: Voorbereiding

Voordat je begint met het RI&E-proces, is een grondige voorbereiding cruciaal. Verzamel alle relevante informatie over uw bedrijf, zoals de aard van de werkzaamheden, de werkplekken, de gebruikte materialen en de werknemers. Analyseer eerdere incidenten, ongevallen en verzuim rapporten om inzicht te krijgen in bestaande risico’s. Zorg ervoor dat je toegang hebt tot relevante wet- en regelgeving en eventuele sectorspecifieke richtlijnen.

Stap 2. Stel een team samen

Stel een multidisciplinair team samen dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de RI&E. Dit team moet bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen en functies binnen de organisatie, zoals management, HR, veiligheidsspecialisten en werknemersvertegenwoordigers. Een diverse groep zorgt voor verschillende perspectieven en grondige evaluaties van de risico’s.

Stap 3: Evaluatie van risico's

Identificeer en evalueer alle potentiële risico’s binnen jouw organisatie. Dit omvat fysieke, chemische, biologische, ergonomische en psychosociale risico’s. Maak gebruik van checklists, vragenlijsten en inspectierondes om een gedetailleerd overzicht te krijgen. Beoordeel elk risico op basis van de kans (hoe waarschijnlijk is het dat het risico zich voordoet) en de ernst (de mogelijke gevolgen). Rangschik de risico’s op basis van hun risicoscore (Kans x Ernst).

Stap 4: Actieplan opstellen

Op basis van de geëvalueerde risico’s stel je een actieplan op. Dit plan moet gedetailleerde beheersmaatregelen bevatten voor elk geïdentificeerd risico. Voor elke maatregel geef je aan wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, welke middelen nodig zijn, en wat de deadline is. Prioriteer de maatregelen op basis van de risicoscore, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan de meest kritieke risico’s.

Stap 5: Implementatie en evaluatie

Voer de beheersmaatregelen uit zoals beschreven in het actieplan. Dit kan variëren van technische aanpassingen en veiligheidsinstructies tot aanpassingen in de werkprocessen en trainingen voor medewerkers. Zorg ervoor dat de implementatie goed wordt gemonitord en dat eventuele obstakels tijdig worden aangepakt. Evalueer regelmatig de effectiviteit van de genomen maatregelen en pas ze indien nodig aan.

Stap 6: Documentatie en communicatie

Documenteer alle stappen van het RI&E-proces zorgvuldig. Dit omvat de inventarisatie en evaluatie van de risico’s, het actieplan, de uitgevoerde maatregelen en de evaluatieresultaten. Communiceer de bevindingen en maatregelen duidelijk naar alle betrokkenen binnen de organisatie. Zorg ervoor dat werknemers op de hoogte zijn van de risico’s en de genomen maatregelen, en betrek hen actief bij het veiligheidsbeleid.

Ondersteuning nodig bij het opstellen van de RI&E? ArboTechniek helpt!

Hulp nodig bij een goed RI&E beleid of op zoek naar een goed Risico-Inventarisatie en -Evaluatie voorbeeld? Neem contact met ons op!

Neem contact op met één van de arbo-adviseurs van Arbotechniek

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief