V&G Plan

Het komt regelmatig voor dat medewerkers op een locatie met meerdere partijen uit de bouwketen samenwerken. Dit zijn complexe projectlocaties. Volgens de wet moet op dat moment een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) worden opgesteld. In een V&G-plan beschrijven de hoofd- en onderaannemers op welke manier zij veiligheidsmaatregelen treffen voor alle medewerkers. 

Een V&G-plan dient beschikbaar te zijn, als:

  • De bouw waarschijnlijk langer duurt dan 30 werkdagen en op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn;
  • De bouw waarschijnlijk langer duurt dan 500 werkdagen; en
  • Indien de bouw bijzondere gevaren voor medewerkers met zich meebrengt.

Voorwaarden
Alle betrokkenen op de projectlocatie dienen binnen het V&G-plan aan een aantal voorwaarden te voldoen. Dit zijn:

  • De opdrachtgever moet een V&G-plan opstellen voor de voorbereidingsfase;
  • In de uitvoeringsfase wordt het V&G-plan door een van de uitvoerende partijen, bijvoorbeeld de hoofdaannemer, uitgevoerd;
  • Deze uitvoerende partij benoemt een coördinator die toezicht houdt op de naleving van het V&G-plan op de projectlocatie;
  • Voor onderaannemers zijn de algemene bepalingen over het bouwproces van toepassing;
  • Een hoofdaannemer mag een korte veiligheidstoets afnemen, voordat de onderaannemer aan de slag kan gaan op de werkplaats; en
  • Iedere werkgever op de projectlocatie blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van zijn eigen medewerkers.

Meer informatie
Naast het V&G-plan bestaan nog een aantal factoren, waarmee je rekening dient te houden indien sprake is van een complexe projectlocatie. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van meerdere partijen tegelijkertijd, meerdere vakmensen en nationaliteiten en het verschillen tussen jonge en oudere medewerkers. Over deze onderwerpen is een overzichtelijke hand-out beschikbaar.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief