Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door ArboTechniek. De sociale partners verenigd in ArboTechniek zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. ArboTechniek streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Echter kan ArboTechniek niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. ArboTechniek aanvaardt daarom in geen enkel geval aansprakelijkheid voor de informatie van deze site en het gebruik hiervan, dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van bestanden, gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Links en verwijzingen naar andere sites
Deze website kan, bij wijze van dienstverlening, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. II Mens en Werk, noch de individuele sociale partners, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geven geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en zijn evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan. II Mens en Werk noch de sociale partners zijn verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van privacy van deze andere websites.


Privacy en veiligheid

Op deze site is het privacy statement van Wij Techniek/ArboTechniek van toepassing.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief