Elektrische installaties

Werken onder spanning is gewoon niet altijd te voorkomen, de risico’s wel! Met het onderdeel Werken aan elektrische installaties van de Arbocatalogus kan je het aantal situaties waarin onder spanning wordt gewerkt verminderen. En mocht er toch met elektriciteit moeten worden gewerkt, kunt je de veiligheid vergroten.

In de installatie- en isolatiebranches is met elkaar afgesproken om niet onder spanning te werken, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen. Om te mogen werken met elektriciteit, moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Enkele voorbeelden zijn:

  • De risico’s van het spanningloos maken van een installatie staat in proportionele verhouding tot de gevaren van werken onder spanning.
  • De installatie is geschikt voor het werken onder spanning. Dit moet blijken uit het ontwerp en de toegepaste componenten.
  • Er zijn voldoende maatregelen genomen om de gevaren van het werken onder spanning te beheersen.

Maatregelen
Om op een veilige manier te kunnen werken onder spanning, moet je maatregelen nemen zoals geschikte gereedschappen en beschermingsmiddelen. Denk aan: isolerende laarzen, handschoenen en overschoenen, gezichtsbescherming en bordessen. Zorg er ook voor dat er altijd nog een persoon aanwezig is die de hulpdiensten snel kan waarschuwen. Zet de werkplek goed af, zodat anderen niet in gevaar komen. Plaats ook waarschuwingsborden.

Ga aan de slag!
Voor een volledig overzicht van de voorwaarden en maatregelen, kun je de Arbocatalogus ‘Veilig werken aan elektrische installaties’ raadplegen. De diverse toolboxen ondersteunen je bij het gebruik van deze middelen en het uitvoeren van de maatregelen.

Bekijk de Arbocatalogus Veilig werken aan elektrische installaties

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief