Films

Er is een aantal films beschikbaar die je erbij kunnen helpen veilig en gezond werken te verbeteren in je bedrijf. Je bekijkt de video’s hieronder.


Werken zonder stress

Medewerkers in de installatie- en isolatiebranches kunnen werkdruk ervaren. Werkdruk kan als prettig worden ervaren om betere kwaliteit te leveren of efficiënt te werken, maar langdurig een te hoge werkdruk heeft ook risico’s. Een te hoge werkdruk kan leiden tot overbelasting – binnen en buiten het werk – met werkstress tot gevolg. Ook suggestieve opmerkingen, pesterijen, beledigingen en slechte omgangsvormen kunnen leiden tot werkstress. In deze film worden de risico’s van werkstress in kaart gebracht en worden oplossingen aangedragen om werkstress bespreekbaar te maken en te voorkomen.


De risico’s van asbest (Joost, Inspectie-SZW)

In deze film volgen we het leven van monteur Joost, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. De film maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk en nodigt de kijker uit bij zichzelf te rade te gaan wat hij of zij kan doen om collega’s van Joost, die dagelijks in een omgeving werken waar asbest kan vrijkomen, te beschermen.


De gevaren van kwartsstof

In de toolboxfilm ‘De gevaren van kwartsstof’ vertelt presentatrice Lottie Hellingman over de gevaren van blootstelling aan kwartsstof en de maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen en moeten nemen om zich tegen die blootstelling te beschermen.

Kwarts komt voor in veel grondstoffen die in de installatie- en isolatiebranche worden gebruikt. Dat is op zich geen probleem, totdat in deze bouwmaterialen wordt geboord, gefreesd, gezaagd, geslepen of gehakt: werkzaamheden die regelmatig voorkomen. Bij deze werkzaamheden komen er fijne kwartsstofdeeltjes vrij, die diep in de longen kunnen doordringen en daar na verloop van jaren onherstelbare schade kunnen aanrichten. In de toolboxfilm ‘De gevaren van kwartsstof’ vertelt presentatrice Lottie Hellingman over de gevaren van blootstelling aan kwartsstof en de maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen en moeten nemen om zich tegen die blootstelling te beschermen.


Kabeltrekken

In de toolboxfilm Kabeltrekken word je meegenomen langs de verschillende veiligheids- en gezondheidsrisico’s die kabeltrekken kan veroorzaken. Je krijgt praktische tips en tools aangereikt die je direct kunt gebruiken om op een veilige en gezonde manier aan de slag te gaan. Bovendien delen werknemers uit de branche hun eigen ervaringen.

De toolboxfilm Kabeltrekken kan ingezet worden als onderdeel van een toolboxmeeting Kabeltrekken.

Werken in kruipruimten

De sociale partners hebben met elkaar afgesproken dat werken in een kruipruimten zoveel mogelijk vermeden moet worden. Toch zullen er situaties zijn dat je werkzaamheden moet uitvoeren in een kruipruimte. De toolboxfilm werken in kruipruimten laat je zien welke risico’s werken in kruipruimten met zich meebrengt en welke maatregelen je moet treffen voor een veilige werksituatie.

De risico’s en maatregelen worden aan de hand van dagelijkse praktijkvoorbeelden uitgelegd. Bovendien delen collega’s graag hun ervaringen met je!

De toolboxfilm kan worden ingezet als onderdeel ter ondersteuning van het onderdeel Werken in kruipruimten van de Arbocatalogus.


Werken op hoogte

In de installatie- en isolatiebranche wordt onder zeer verschillende omstandigheden op hoogte gewerkt. In de toolboxfilm word je meegenomen langs deze verschillende omstandigheden en krijg je inzicht in de risico’s van werken op hoogte.

Aan de hand van praktische voorbeelden en ervaringen van collega-werknemers krijg je een overzicht van maatregelen die je moet treffen om op een veilige en gezonde manier te werken.

De toolboxfilm kan worden gebruikt als onderdeel van een toolboxmeeting.


 

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief