Hoogte

Veel vakmensen in de installatie- en isolatiebranches werken regelmatig op hoogte. Bijvoorbeeld om een airconditioningsysteem te installeren, om een leiding te isoleren of verlichting te vervangen aan een gevel. Hier komen risico’s bij kijken. Valgevaar kan met laagdrempelige maatregelen worden voorkomen.

Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Op een werkplek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen, moeten maatregelen worden genomen. Je werkt op hoogte als je je op een hoogte van 2,5 meter of meer boven de grond bevindt. Ook werk je op hoogte als je lager dan 2,5 meter van de grond werkt, maar op uitstekende delen of in het water of verkeer terecht kan komen. Op dat moment is het nemen van maatregelen verplicht.

Maatregelen
Een volledig overzicht van maatregelen die je kunt treffen vindt je in de Arbocatalogus. Er zijn drie categorieën oplossingen:

  • Voorzieningen die permanent van aard zijn (bronaanpak), bijvoorbeeld een permanente borstwering of permanente kooiladder
  • Voorzieningen die bescherming aan meerdere personen tegelijk bieden (collectieve maatregelen) bijvoorbeeld een steiger
  • Voorzieningen die alleen op het individu gericht zijn (persoonlijke beschermingsmiddelen of PBM’s), bijvoorbeeld een veiligheidsgordel met valdemper

Ga aan de slag!
Voor een volledig overzicht van risico’s en maatregelen kun je de Arbocatalogus Veilig werken op hoogte raadplegen. In de factsheets voor werknemers en werkgevers vind je meer praktische tips over veilig werken op hoogte. Of ga rechtstreeks naar de toolboxen.

Bekijk de Arbocatalogus Veilig werken op hoogte

Project-RI&E
Voor het werken op hoogte zijn twee project-RI&E’s (risico-inventarisatie en -evaluatie) ontwikkeld. Met de project-RI&E’s kun je de risico’s van het werken op hoogte in kaart brengen en passende maatregelen nemen. Er is een project RI&E beschikbaar voor werken op hoogte langs gevels en plafonds (oude layout) en werken op hoogte op daken, bordessen en werkvloeren (oude layout).

Zonnepanelen
In de laatste jaren is het aantal zonnepanelen flink toegenomen. Bij het het leggen van deze zonnepanelen zijn er genoeg gevaren waar veel mensen nog niet veel van weten. Hiervoor is er een presentatie gemaakt waar alle gevaren en oplossing worden besproken.

Tool ‘Mag ik werken op een werkplatform?’
Wil jij weten of je met een werkbak of werkplatform mag werken, en onder welke omstandigheden? Maak dan gebruik van de tool!

Naar de tool ‘Mag ik werken op een werkplatform?’

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief