Kwartsstof

In de installatie- en isolatiebranches hebben vakmensen regelmatig te maken met bouwstoffen die kwartshoudend zijn, zoals: beton, kalkzandsteen, bakstenen en tegels. Aan het werken met kwartsstof zijn risico’s verbonden die kunnen leiden tot silicose (stoflongen) of zelfs tot longkanker. Maar het voorkomen van blootstelling aan kwarts is moeilijk. Voorzorgsmaatregelen zijn dus van groot belang!

Kwarts komt voor in nagenoeg alle steenachtige bouwmaterialen en is daarom niet eenvoudig uit te bannen. Voor kwartsstof is een wettelijke grenswaarde vastgesteld. Deze grenswaarde is een TGG (tijdgewogen gemiddelde), berekend over 8 uur, van maximaal 0,075 mg/m3. Het is de maximaal toegestane concentratie in de omgevingslucht op een werkplek, waar gedurende acht uur (onbeschermd) wordt gewerkt. Als stof vrijkomt, komt de blootstelling makkelijk boven de toegestane grenswaarde. Jeugdigen (tot 18 jaar) mogen geen werkzaamheden uitvoeren waarbij kwartsstof vrijkomt. Dit geldt dus ook voor stagiaires. Deze arbocatalogus is daarom niet van toepassing voor jeugdigen.

Maatregelen
De maatregelen uit de Arbocatalogus zijn praktisch toepasbaar. Enkele voorbeelden: 

  • Voorkom of beperk zoveel mogelijk dat kwartsstof in de lucht komt. Dit kan door op machines stofafzuiging toe te passen of het stof neer te slaan door water toe te voeren en dit weer af te zuigen.
  • Indien het niet of onvoldoende mogelijk is om te voorkomen dat kwartsstof in de lucht komt, gebruik dan persoonlijke adembescherming, zoals een P2 of een P3 . Alleen als er gewerkt wordt met water mag een wegwerpmasker met P2 filter gebruikt worden als laatste stap van de AH-strategie, anders dient een P3 filter stofmasker met uitblaasventiel voor de adembescherming gebruikt te worden.
  • Wissel werkzaamheden die kwartsstof veroorzaken zoveel mogelijk af met andere werkzaamheden en met andere collega’s.

Ga aan de slag!
Het werken met kwartsstof brengt meer risico’s met zich mee dan hier beschreven. In de Arbocatalogus Kwartsstof vind je meer informatie over de risico’s en maatregelen die je kunt treffen voor een veilige werkplek.

Bekijk de Arbocatalogus Kwartsstof

In de factsheets voor werknemers en werkgevers vind je praktische tips over veilig werken met kwartstof. Of ga rechtstreeks naar de toolboxen of bekijk de toolboxfilm.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief