Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zoals asbest, glaswol en kwartsstof werden vaak gebruikt in de gebouwde omgeving. Inmiddels is bekend dat deze stoffen schade kunnen toebrengen aan de gezondheid. Ook vakmensen in de installatie- en isolatiebranches komen nog wel in aanraking met deze gevaarlijke stoffen. De risico’s zijn daarom in kaart gebracht en maatregelen opgesteld om een veilige en gezonde werksituatie te realiseren. 

Er is maar één advies: voorkom zoveel mogelijk dat er met gevaarlijke stoffen moet worden gewerkt.  Maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Bekijk eerst of er andere oplossingen mogelijk zijn. Als dat niet kan, neem dan je juiste maatregelen.

Ga aan de slag!
Lees meer over de risico’s en maatregelen op de volgende pagina’s:

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief