Asbest

Regelmatig komen vakmensen in de installatie- en isolatiebranches in aanraking met asbesthoudende materialen. Bijvoorbeeld tijdens de renovatie van woningen of kantoren. Gevaarlijke vezels, zoals asbest, kunnen onopgemerkt worden ingeademd en in de longen achterblijven. Longen zijn slecht in staat deze vezels te verwijderen. Zo kan blootstelling aan bijvoorbeeld asbest zelfs na jaren tot ernstige schade aan de gezondheid leiden.

Het is in Nederland wettelijk verboden om als medewerker werkzaamheden aan asbesthoudend materiaal toe te verrichten waarbij breuk of verspanende werkzaamheden, zoals boren, zagen en slijpen, plaatsvinden. Alleen gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven mogen dergelijke werkzaamheden uitvoeren. Asbest kan onder strikte voorwaarden ook worden verwijderd door niet gecertificeerde bedrijven, indien de condities zijn vastgelegd in een taakrisicoanalyse (TRA) als onderdeel van het Veiligheids- & Gezondheidsplan of de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Maatregelen
Veel maatregelen zijn praktisch toepasbaar. Enkele voorbeelden:

  • Stop met de werkzaamheden direct bij constatering van asbest en bespreek dit de werkplekleiding.
  • Vraag voor start van de werkzaamheden naar een asbestinventarisatierapport of beheersplan.

Er zijn nog meer maatregelen te nemen; informeer jezelf goed.

Ga aan de slag
Het werken met asbest brengt meer risico’s met zich mee dan hier beschreven. In de Arbocatalogus Asbest vind je meer informatie over de risico’s en maatregelen die je kunt treffen voor een veilige werkplek.

Bekijk de Arbocatalogus Asbest hier

In de factsheets voor werknemers en werkgevers vind je meer praktische tips over veilig werken met asbest. Of ga rechtstreeks naar alle toolboxen of kijk de toolboxfilm.

Informatieblad ‘asbest in fitterskit’
Uit recent onderzoek is gebleken dat in de jaren ’60 en ’70 asbest verwerkt is in sommige fitterskit. ArboTechniek heeft een informatieblad gepubliceerd waarin meer informatie over dit onderwerp is opgenomen. Je kunt het informatieblad hier vinden.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief