Presentaties

Werken op Hoogte

Veilig werken met de hoogwerker

In de installatie- en isolatiebranche wordt regelmatig op hoogte gewerkt. Bijvoorbeeld met een hoogwerker. Het gebruik van deze middelen brengt risico’s met zich mee.

Met deze toolbox krijg je meer inzicht in de mogelijke risico’s bij verschillende soorten hoogwerkers, de risicogebieden en maatregelen die kun je treffen op veilig en gezond te werken. Ook biedt de toolbox je informatie over het voorkomen van ongevallen.


Veilig werken op hoogte

Een niet goed gemonteerde steiger, een onvoldoende afgedekte sparing een niet of niet afdoende beveiligde dakrand; het zijn allemaal werksituaties met flinke veiligheidsrisico’s. Maar ook buiten de directe werkvloer kunnen onveilige situaties ontstaan.

In deze toolbox staan de verschillende veiligheidsrisico’s centraal. Waar moet je rekening mee houden en welke maatregelen kun je treffen om een gezonde en veilige werkplek te creëren?

Werken op een verplaatsbare rolsteiger

Rolsteigers worden in de installatie- en isolatiebranche veelvuldig toegepast voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte, zowel binnen als buiten. Regelmatig blijkt dat de steiger niet goed wordt opgebouwd, waardoor deze een groot risico kan vormen voor de gebruikers en de omgeving.
In deze toolbox wordt aangegeven wat de risico’s zijn van het werken met een rolsteiger en hoe een rolsteiger veilig gebruikt kan worden.

Arbotechniek Werken op verplaatsbare rolsteigers
Hand-out werken op een verplaatsbare rolsteiger (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – werken op een verplaatsbare rolsteiger (oude lay-out)


Werken op een vaste steiger

Voor uitgebreide werkzaamheden op hoogte wordt vaak een vaste stalen steiger gebruikt. Volgens de Arbeidsinspectie vindt het werken op onveilige steigers nog regelmatig plaats in Nederland. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor werknemers.
Deze toolbox gaat in op de diverse risico’s tijdens het werken met een vaste steiger. Ook wordt ingegaan op de maatregelen en praktische tips die je direct kunt uitvoeren om veilig op hoogte te werken.

ArboTechniek Veilig werken op hoogte een vaste steiger
Hand-out werken op een vaste steiger (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – werken op een vaste steiger (oude lay-out)


Werken op hellende daken

Voor het plaatsen van apparatuur op het dak, zoals GSM-installaties, ventilatie, airconditioning, het aanbrengen van zinkwerk of bliksembeveiliging wordt regelmatig op hellende daken gewerkt. Onder een hellend dak wordt verstaan een dak met een hellingshoek groter dan 15 graden.
In deze toolbox worden diverse maatregelen behandeld die ervoor zorgen dat werknemers op een veilige en gezonde manier te werk kunnen gaan.

ArboTechniek Veilig werken op hellende daken
Hand-out werken op hellende daken (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – werken op hellende daken (oude lay-out)


Werken op een ladder of trap

Ladders en trappen zijn bedoeld om een hoger niveau te bereiken en in principe niet om als werkplek te gebruiken. Het risico bij het gebruik van ladders en trappen is het vallen van hoogte en overbelasting door langdurig op de ladder of trap te staan. Bij voorkeur wordt daarom een veiliger arbeidsmiddel gebruikt.
De toolbox Werken op een ladder of trap gaat in op de verschillende risico’s, andere hulpmiddelen die je kunt gebruiken en tips om op een veilige en gezonde manier met een ladder of trap te werken als het niet anders kan.

ArboTechniek Werken op een ladder of trap
Hand-out werken op een ladder of trap (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – werken op een ladder of trap (oude lay-out)


Boven het hoofd werken

Rug, nek en schouders worden tijdens het werken boven het hoofd snel belast. Een slechte houding of langdurig in dezelfde houding werken kan hiervan de oorzaak zijn.
In de toolbox Boven het hoofd werken krijg je informatie hoe je veilig en gezond boven het hoofd kan werken.

ArboTechniek boven het hoofd werken
Hand-out boven het hoofd werken (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – boven het hoofd werken (oude lay-out)


Communicatie met kraanmachinist

Goed en eenduidig communiceren met de kraanmachinist is van belang voor de veiligheid van iedereen op de projectlocatie. Door de veiligheidsrisico’s en de daarbij horende maatregelen tijdens de samenwerking met een kraanmachinist inzichtelijk te maken kunnen risicovolle situaties vermeden worden.
Met behulp van de toolbox Communicatie met de kraanmachnist krijg je uitleg hoe je het beste met de machinist kunt communiceren. De toolbox gaat onder andere in op de risico’s en risicogebieden, de hand- en armseinen, het voorkomen van ongevallen en het voldoen aan de Arbowet met betrekking tot voorlichting en onderricht.

ArboTechniek Communicatie met de kraanmachinist
Hand-out communicatie met de kraanmachinist (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – communicatie met de kraanmachinist (oude lay-out)


Veilig gebruik van hijsmiddelen

Waar moet je op letten als je veilig gebruik wilt maken van hijsmiddelen? In de toolbox Veilig gebruik van hijsmiddelen worden de risico’s in kaart gebracht en worden diverse maatregelen toegelicht over het veilig toepassen van hijsmiddelen. Deze toolbox

  • geeft duidelijkheid over de mogelijkheden en verschillen;
  • geeft duidelijkheid over het gebruik;
  • geeft duidelijk hoe ongevallen met hijsmiddelen voorkomen kunnen worden; en
  • geeft duidelijkheid over arbowetgeving inzake voorlichting en onderricht.

ArboTechniek Veilig gebruik van hijsmiddelen
Hand-out veilig gebruik van hijsmiddelen (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – veilig gebruik van hijsmiddelen (oude lay-out)


Veilig werken met persoonlijke valbescherming.

In de installatie- en isolatiebranche wordt onder zeer verschillende omstandigheden regelmatig op hoogte gewerkt. De risico’s variëren sterk. Het dragen en toepassen van persoonlijke valbeschermingsmiddelen zoals een harnasgordel, veiligheidslijnen, valbanddempers, valstopapparaten en vanglijnen leidt tot een veilige en plezierige werkomgeving.
Deze toolbox biedt je een praktisch overzicht welke beschermingsmaatregelen je kunt treffen voor een veilige werkplek.

ArboTechniek Veilig werken met persoonlijke valbescherming
Hand-out veilig werken met persoonlijke valbescherming (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – veilig werken met persoonlijke valbescherming (oude lay-out)


Werken in de buurt van antennes

Werken in de buurt van antennes komt in de installatie- en isolatiebranche regelmatig voor. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van apparatuur op het dak voor ventilatie of airconditioning, het aanbrengen van zinkwerk, reclame of bliksembeveiliging.
Waar moet je op letten als je veilig in de buurt van antennes wilt werken? De toolbox Veilig werken in de buurt van antennes geeft antwoord op deze vraag en geeft maatregelen weer om veiligheidsrisico’s te verminderen. De toolbox

  • geeft duidelijk over de aard en risico’s van EMV;
  • probeert ongerustheid weg te nemen;
  • voorkomt overmatige blootstelling;
  • voldoet aan arbowetgeving inzake voorlichting en onderricht.

ArboTechniek Veilig werken in de buurt van antennes
Hand-out Veilig werken in de buurt van antennes (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – veilig werken in de buurt van antennes (oude lay-out)


Werken met schadelijk geluid

Boren

Boren kan belastend zijn voor het lichaam. Een boor veroorzaakt bijvoorbeeld trillingen en schadelijk geluid.
De toolbox Boren geeft praktische tips en tools hoe de monteur de boor dient te gebruiken om klachten te voorkomen.

ArboTechniek boren
Hand-out Boren (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – boren (oude lay-out)


Werken in kruipruimten

Werken in een nauwe geleidende ruimte

Werknemers in de installatie- en isolatiebranche werken regelmatig in nauw geleidende ruimten, zoals een kruipruimte, kelder of schacht. De risico’s bij het werken in nauw geleidende ruimte kunnen onderverdeeld worden in de risico’s die al aanwezig zijn en risico’s die kunnen ontstaan door de uitgevoerde werkzaamheden.
In deze toolbox komen de verschillende risico’s aan bod en vindt je praktische maatregelen die je direct kunt toepassen om een veilige en gezonde werksituatie te creëren.

ArboTechniek Werken in een nauwe geleidende ruimte
Hand-out Werken in een nauwe geleidende ruimte (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – werken in een nauwe geleidende ruimte (oude lay-out)


Aandacht voor fysieke belasting

Bij veel werkzaamheden in de branche is sprake van fysieke belasting. Bijvoorbeeld tillen en dragen; duwen en trekken; repeterende bewegingen; en veelvuldig zetten van kracht. Fysieke belasting kan leiden tot overbelasting en uiteindelijk gezondheidsklachten. De hand-out Fysieke belasting geeft je vele tips en adviezen om overbelasting te voorkomen.
In de hand-out Fysieke belasting worden voor de meest voorkomende werkzaamheden de risico’s in kaart gebracht. Daarnaast vind je praktische tips die aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden.

Hand-out Fysieke belasting


Werken laag bij de grond

Werknemers in de installatie- en isolatiebranche werken regelmatig in nauw geleidende ruimten, zoals een kruipruimte, kelder of schacht. De risico’s bij het werken in nauw geleidende ruimte kunnen onderverdeeld worden in de risico’s die al aanwezig zijn en risico’s die kunnen ontstaan door de uitgevoerde werkzaamheden.
In deze toolbox komen de verschillende risico’s aan bod en vind je praktische maatregelen die je direct kunt toepassen om een veilige en gezonde werksituatie te creëren.

Arbotechniek Werken laag bij de grond
Hand-out Werkzaamheden laag bij de grond (oude lay-out)
Informatie voor de presentator -werkzaamheden laag bij de grond (oude lay-out)


Afmontage van kasten en panelen

Het afmonteren van kasten en panelen is precies werk. Door het afmonteren kan de monteur klachten overhouden aan bijvoorbeeld knieën, rug en schouders.
De toolbox Afmontage van kasten en panelen biedt je een overzicht van de risico’s bij het afmonteren en de maatregelen die je kunt treffen om voor een veilige werkplek te zorgen.

ArboTechniek Afmontage van kasten en panelen
Hand-out afmontage van kasten en panelen (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – afmontage van kasten en panelen (oude lay-out)


Plaatsen van een cv-ketel/boiler/radiator

Het plaatsen van een CV-ketel, boiler of radiator is zwaar werk. Om het apparaat op de juiste plek te krijgen, moet het apparaat getild worden. Om rug- en andere lichamelijke klachten te voorkomen is het van belang dat de monteur de CV-ketel, boiler of radiator op de juiste manier tilt en verplaatst.
In de toolbox Plaatsen van een CV-ketel/boiler/radiator krijg je informatie hoe je veilig en gezond CV-ketels, boilers en radiatoren kunt verplaatsen.

ArboTechniek Plaatsen van een cv-ketel boiler radiator
Hand-out plaatsen van cv ketel-boiler-radiator (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – plaatsen van cv ketel-boiler-radiator (oude lay-out)


Transport van zware materialen horizontaal en verticaal

Werknemers die elke dag zware materialen verplaatsen, hebben een grote kans op blijvende klachten. Het is daarom belangrijk om deze vorm van belasting zo veel mogelijk te beperken of in elk geval uit te voeren op een verantwoorde manier.
De toolbox Transport van zware materialen horizontaal en verticaal is een praktisch hulpmiddel waarmee je de veiligheidsrisico’s van transport met zware materialen in kaart kan brengen en maatregelen kunt treffen om veilig te werken.

ArboTechniek Transport van zware materialen horizontaal en verticaal
Hand-out transport van zware materialen horizontaal en verticaal (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – transport van zware materialen horizontaal en verticaal (oude lay-out)


Trillend gereedschap

In de installatie- en isolatiebranche wordt onder zeer verschillende omstandigheden regelmatig met trillend gereedschap gewerkt. Het gebruik van dit gereedschap kan leiden tot gevoelloze vingers en verminderde spierkracht in je vingers. Het is daarom van belang om op de juiste manier trillend gereedschap te gebruiken.
De toolbox Trillend gereedschap biedt je een overzicht van de risico’s van het werken met trillend gereedschap en de maatregelen die je kunt treffen voor een veilige werkplek.

ArboTechniek Trillend gereedschap
Hand-out trillend gereedschap (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – trillend gereedschap (oude lay-out)


Verplaatsen van gereedschap, laden en lossen van bedrijfswagens

De dagelijkse werkzaamheden van werknemers in de installatie- en isolatiebranche bestaan onder andere uit het laden en lossen van bedrijfswagens of het verplaatsen van (zwaar) gereedschap. Het regelmatig tillen van zware gereedschappen kan leiden tot gezondheidsklachten.
In de toolbox Verplaatsen van gereedschap wordt ingegaan op het zoveel mogelijk voorkomen van lichamelijke overbelasting bij het laden en lossen van de bedrijfswagens of het verplaatsen van gereedschap.

ArboTechniek Verplaatsen van gereedschap, laden en lossen van bedrijfswagens
Hand-out verplaatsen van gereedschap, laden en lossen van bedrijfswagens (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – verplaatsen van gereedschap, laden en lossen van bedrijfswagens (oude lay-out)


Werken aan elektrische installaties

Veilig gebruik van elektrische arbeidsmiddelen

Werkgevers en medewerkers in de installatie- en isolatiebranche hebben regelmatig te maken met het veilig gebruik van elektrische arbeidsmiddelen.
De toolbox Veilig gebruik van elektrische arbeidsmiddelen biedt inzicht in de verschillende risico’s en de maatregelen die kunnen worden toegepast om een veilige en gezonde werkplek te realiseren.

ArboTechniek Veilig gebruik van elektrische arbeidsmiddelen
Hand-out veilig gebruik van elektrische arbeidsmiddelen (oude lay-out) 
Informatie voor de presentator – veilig gebruik van elektrische arbeidsmiddelen (oude lay-out)


Werken met gevaarlijke stoffen

Werknemers in de installatie- en isolatiebranche komen regelmatig in aanraking met gevaarlijke stoffen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van lijmen en kitten of het gebruik van oplosmiddelen. Ook bij lassen en solderen worden vaak gevaarlijke stoffen gebruikt, zoals passiveermiddel na het lassen van RVS.
Gevaarlijke stoffen kunnen leiden tot gezondheidsschade, brand of een explosie. Deze toolbox biedt je inzicht in de risico’s tijdens het werken met gevaarlijke stoffen en geeft je een helder overzicht van te nemen maatregelen.

ArboTechniek Werken met gevaarlijke stoffen
Hand-out Werken met gevaarlijke stoffen (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – werken met gevaarlijke stoffen (oude lay-out)


Werken met gevaarlijke vezels (asbest)

Werken met asbest kan erg gevaarlijk zijn. Het inademen van asbestvezels kan gevaarlijke ziektes veroorzaken, zoals stoflongen, longkanker en buikvlieskanker.
Met behulp van deze toolbox wordt duidelijk wat asbest is, wat de gezondheidsgevaren zijn en hoe je asbest herkent.

ArboTechniek Werken met gevaarlijke vezels (asbest)
Hand-out Veilig werken met gevaarlijke vezels (asbest) (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – veilig werken met gevaarlijke vezels (asbest) (oude lay-out)


Werken met glaswol en steenwol

Het werken met glas- en steenwol brengt gezondheidsrisico’s met zich mee als werknemers regelmatig in contact komen met deze stoffen. Voorbeelden zijn: irritatie door huidcontact met vezels; oogirritatie; irritatie of ontsteking van neusslijmvlies en longschade.
Deze toolbox gaat in op de verschillende risico’s en staat vol praktische tips die je direct kunt toepassen om gezond te werken met glas- en steenwol

ArboTechniek Werken met glaswol en steenwol
Hand-out Werken met glaswol en steenwol (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – werken met glaswol en steenwol (oude lay-out) 


Werken met kwartsstof

In de branche hebben werknemer regelmatig te maken met bouwstoffen die kwartshoudend zijn. Kwarts in vaste vorm is niet gevaarlijk. Alleen zeer fijn kwartsstof is gevaarlijk en kan op den duur leiden tot forse gezondheidsschade.
De toolbox Werken met Kwartsstof geeft je diverse maatregelen en tips om op een veilige manier te kunnen werken met kwartsstof.

ArboTechniek Werken met kwartsstof
Informatie voor de presentator – werken met kwartsstof (oude lay-out)


Overig

Kabeltrekken boven het hoofd

In de installatie- en isolatiebranche staat een veilig en gezond werkklimaat voorop. Kabeltrekken boven het hoofd is zwaar werk. Door op de juiste manier kabels boven het hoofd te trekken kunnen ernstige klachten voorkomen worden.
Door gebruik te maken van de toolbox Kabeltrekken boven het hoofd krijg je verschillende handvatten en tips aangereikt om op een verantwoorde manier kabels boven het hoofd te trekken

ArboTechniek Kabeltrekken boven het hoofd
Hand-out kabeltrekken boven het hoofd (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – kabeltrekken boven het hoofd (oude lay-out)


Kabeltrekken door schachten

Kabeltrekken door schachten is een vak apart en vereist precisie. Door het zetten van veel kracht en door het regelmatig gedraaid en voorovergebogen werken kunnen er klachten aan het lichaam ontstaan.
De toolbox Kabeltrekken door schachten kan werknemers ondersteunen bij het trekken van kabels op een veilige en gezonde manier.

ArboTechniek Kabeltrekken door schachten
Hand-out kabeltrekken door schachten (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – kabeltrekken door schachten (oude lay-out)


Kabeltrekken laag aan de grond

Kabeltrekken laag aan de grond is zwaar werk. Kabels zijn lang, zwaar en er is altijd weerstand. Voorkomen is beter dan genezen en met alle beschikbare hulpmiddelen kan leed voorkomen worden.
De toolbox Kabeltrekken laag aan de grond geeft een antwoord op de vraag op welke manier een kabel op een verantwoorde manier laag aan de grond getrokken kan worden.

ArboTechniek Kabeltrekken laag aan de grond
Hand-out kabeltrekken laag aan de grond (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – kabeltrekken laag aan de grond (oude lay-out)


Vervoer van voorwerpen in bedrijfswagens

Binnen de installatie- en isolatiebranche is de aanvoer van materialen en gereedschappen een belangrijk onderdeel van het dagelijkse werk. Vaak moeten werknemers de materialen en gereedschap zelf vervoeren. Hierbij kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als de materialen niet op de juiste wijze zijn vastgezet en de wagen plotseling moet remmen of door een bocht gaat.
De toolbox Vervoer van voorwerpen in bedrijfswagens gaat in op de verschillende risico’s die het vervoer van gereedschappen en materialen met zich mee kan brengen. Ook biedt de toolbox informatie over het veilig vervoeren van materialen op daken en het vervoer van gevaarlijke materialen.

ArboTechniek Vervoer van voorwerpen in bedrijfswagens
Hand-out vervoer van voorwerpen in bedrijfswagens (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – vervoer van voorwerpen in bedrijfswagens (oude lay-out)


Werken langs de openbare weg

Werken langs de weg komt in de branches regelmatig voor. Bijvoorbeeld voor het leggen van kabels of leidingen, het plaatsen en aansluiten van straatverlichting of het plaatsen en aansluiten van kasten en panelen. Het werken langs de openbare weg brengt risico’s met zich mee.
In de toolbox Werken langs de openbare weg ga je aan de slag met het herkennen van de risico’s en de maatregelen die je kunt treffen voor een veilige werkomgeving.

ArboTechniek Werken langs de openbare weg
Hand-out werken langs de openbare weg (oude lay-out)
Informatie voor de presentator – werken langs de openbare weg (oude lay-out)


Complexe projectlocaties

Door de veranderingen in de bouwkolom komt het steeds vaker voor dat verschillende partijen tegelijkertijd op dezelfde locatie werkzaam zijn. De hand-out Complexe projectlocaties geeft je een helder overzicht van de risico’s die dit met zich mee brengt en geeft je handige tips om een veilige werksituatie te creëren

Hand-out Complexe projectlocaties


Aanspreken op onveilig gedrag

Het grootste veiligheidsrisico is misschien wel de mens zelf. Regelmatig zijn werknemers zich niet bewust van de risico’s op een werklocatie. Ook de werkomgeving en beschikbare middelen en mogelijkheden bepalen of een medewerker veilig kan werken. De hand-out Aanspreken op onveilig gedrag gaat in op onveilige situaties en geeft je tips om collega’s aan te spreken op hun gedrag.
Ook vind je in de hand-out korte cases van onveilige situaties. De cases kun je als leidraad gebruiken om met medewerkers te spreken over onveilig gedrag.

Hand-out Aanspreken op onveilig gedrag

 

 

 

 

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief