Offerte clausules

Het is belangrijk dat de opdrachtgever weet dat je veilig en gezond werkt. Hoe maak je duidelijk dat je als bedrijf serieus met de geldende Arborichtlijnen omgaat. Het gaat om daden, maar misschien wel in eerste instantie om de woorden. In offertes kan een clausule worden opgenomen  dat jouw bedrijf werkt volgens de richtlijnen in de Arbocatalogus in de installatie- en isolatiebranches.

Je kan kiezen voor een korte clausule:

Voorwaarden
In deze offerte is rekening gehouden met de geldende arbo wet- en regelgeving,
zoals verwerkt in de Arbocatalogus. De arbocatalogus in de Installatie- en Isolatiebranches (www.arbotechniek.nl)  is een gezamenlijk initiatief van Techniek Nederland NVKL, VIB, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie.

Of je kan kiezen voor een uitgebreide clausule:

Voorwaarden
Ons bedrijf en onze medewerkers werken conform de geldende normen van
de arbocatalogus in de Installatie- en Isolatiebranches. Dit doen wij, omdat
wij veilig en gezond werken hoog in het vaandel hebben staan.

Wij zien het als een belangrijk onderdeel van onze professionaliteit om de arborichtlijnen die de branche gezamenlijk afspreekt te hanteren. Dit komt
ten goede aan onze medewerkers, maar ook aan onze klanten.

De arbocatalogus in de Installatie- en Isolatiebranches (www.arbotechniek.nl) is een gezamenlijk initiatief van Techniek Nederland, NVKL, VIB, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief