Is de registratie van CMR (gevaarlijke)-stoffen goed geregeld binnen jouw bedrijf?

In de technische installatie- en isolatiebranche is het verplicht om een grondige registratie en beheer van Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische (CMR) stoffen te handhaven. Deze gevaarlijke stoffen, zoals lasrook, asbest en kwartsstof, brengen aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich mee die niet onderschat mogen worden. Het naleven van de wet beschermt niet alleen de gezondheid van je werknemers, maar voorkomt ook mogelijke juridische en financiële consequenties voor je bedrijf.

Voorbeelden van gevaarlijke stoffen en hun risico’s

  • Lasrook bevat metalen en gassen die kunnen leiden tot ademhalingsproblemen en longkanker.
  • Asbest, ondanks een verbod op nieuw gebruik, vormt nog steeds een risico in bestaande constructies en kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals asbestkanker.
  • Kwartsstof, voorkomend bij werkzaamheden met beton en steen, is een veroorzaker van silicose (stoflongen), een ernstige longziekte.

Uitgebreide registratievereisten

De wet vereist dat bedrijven uitgebreide informatie vastleggen over het gebruik van CMR-stoffen, waaronder de reden van gebruik, hoeveelheden, frequentie van processen, en de getroffen beheersmaatregelen. Werknemers moeten toegang hebben tot informatie over hun eigen blootstelling en beschermingsmaatregelen. ArboTechniek biedt ondersteuning bij het navigeren door deze complexe vereisten, waardoor bedrijven de weten een veilige werkomgeving kunnen bevorderen.

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Een cruciaal onderdeel van het beheren van CMR-stoffen is het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Dit proces helpt bij het identificeren en beoordelenvan de risico’s die deze stoffen met zich meebrengen in jouw specifieke werkomgeving. De RI&E vormt de basis voor het ontwikkelen van een effectief beleid voor het beheer van deze stoffen, inclusief het vaststellen van noodzakelijke beheersmaatregelen en beschermingsmiddelen. Het regelmatig bijwerken van de RI&E is van belang om te zorgen dat je beleid blijft aansluiten bij de huidige stand van zaken en wetgeving.

Consequenties van non-compliance

Niet voldoen aan de wetgeving kan leiden tot strenge sancties, waaronder boetes en het stilleggen van werkzaamheden. Daarom is het van belang om je gevaarlijke stoffen goed te registreren.

Kijk naar de huidige stand van zaken binnen je bedrijf: voldoe je aan alle gestelde eisen, of zijn er gebieden waar verbetering mogelijk is? Een zorgvuldige registratie en beheersing van CMR-stoffen is niet alleen verplicht, het waarborgt de gezondheid van je werknemers en de continuïteit van je onderneming. Werkgevers in de technieksector kunnen een beroep doen op de kosteloze ondersteuning van de ArboTechniek-adviseurs. Onze experts staan klaar om je te helpen bij het accuraat registreren van CMR-stoffen en het effectief toepassen van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Door deze samenwerking en het grondig aanpakken van je RI&E versterk je de veiligheid en het welzijn binnen je werkomgeving voor iedereen. 

Neem contact op met een arbo-adviseur

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief