20 jan 2020

Nieuwe subsidieregelingen voor het mkb in 2020: SLIM

Naast de activiteiten vanuit het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk, worden er in 2020 ook andere initiatieven ontplooit om een impuls te geven aan goed werkgeverschap. Het ministerie van SZW stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast stelt de minister € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector (SLIM).

Waarvoor subsidies?
Mkb-ondernemers vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dit kunnen zij alleen doen, maar ook in samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een branchevereniging, werkgeversvereniging, werknemersvereniging, O&O-fonds of een onderwijsinstelling. Ook grotere bedrijven uit de landbouw, de horeca en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit.

Investeren in je werknemers: stimuleren van leren en ontwikkelen
In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Met de SLIM-regeling wil het kabinet een bijdrage leveren aan initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen, om zo een sterke leercultuur en leerrijke werkomgeving te ontwikkelen.

Periodes van aanvragen
Mkb-ondernemers kunnen subsidie aanvragen in twee aanvraagperiodes:

·        2 maart 2020 t/m 31 maart 2020

·        1 september 2020 t/m 30 september 2020

Voor samenwerkingsverbanden in het mkb en voor de grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector loopt de aanvraagperiode van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020.

Meer weten?
Kijk hier voor meer informatie over de SLIM-regeling. Daarnaast worden er begin 2020 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Meer informatie vind je ook op de website.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief