04 feb 2021

Nieuwe SZW-lijst met gevaarlijke stoffen gepubliceerd

In de Staatscourant (2021, 67) is een geüpdatete versie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd. Tweemaal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een geactualiseerde lijst. Deze versie van de lijst is gepubliceerd op 1 januari 2021.

Waarom deze lijst?

In de Arboregelgeving wordt op een aantal plaatsen verwezen naar dit soort stoffen (o.a. Arbobesluit art 4.2a, 4.11, 4.105). Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen (en processen) het hier in ieder geval gaat wordt deze lijst opgesteld (hulp aan werkgever en werknemer). Dit soort stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid en ziekenhuizen.

De lijst kan worden gedownload via deze pagina.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief