05 feb 2020

Rapport SZW: “Je wilt de RI&E levend houden”

Onlangs bracht het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het rapport “Je wilt de RI&E levend houden” uit. In het rapport worden knelpunten bij de totstandkoming van Risico Inventarisatie en Evaluaties (RI&E’s) besproken en oplossingsrichtingen voor betere kwalitatieve naleving geboden.

Je kunt het rapport hier downloaden.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief