20 mei 2020

Rol or bij regels voor werken met gevaarlijke stoffen

De inspectie SZW heeft een overzicht van de belangrijkste rechten van de or over werken met gevaarlijke stoffen geïnventariseerd in een handzame flyer. Hierin zijn de mogelijkheden en informatierechten die de Wet op de Ondernemingsraden en het Arbobesluit bieden op een rij gezet.

Flyer OR en gevaarlijke stoffen

De flyer is te vinden op de site van de inspectie SZW. De Inspectie SZW heeft aangekondigd de komende jaren strenger te controleren of werkgevers zich aan de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen houden. Ook benadrukt de inspectie dat leden van ondernemingsraden een rol kunnen spelen om te voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan deze stoffen.

In ruim 100.000 bedrijven wordt gewerkt met stoffen die kunnen exploderen, tot huidklachten leiden of kankerverwekkend kunnen zijn. Dat gebeurt lang niet altijd veilig. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt mogelijkheden om dit punt op de agenda van het overleg met de ondernemer te zetten. Daarnaast heeft de or een aantal bijzondere bevoegdheden.

Bron: https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/or-werken-gevaarlijke-stoffen

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief