29 mei 2020

Vraag vanuit de praktijk: is het inschakelen van een bedrijfsarts wettelijk verplicht?

“Binnen onze organisatie zijn we aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst. Is het inschakelen van een bedrijfsarts wettelijk verplicht bij bijvoorbeeld het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)?”

Wanneer moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld?
Bedrijven zijn wettelijk verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts bij het regelen van bepaalde arbozaken. Die verplichting geldt bij verzuimbegeleiding, keuringen en onderzoek. De bedrijfsarts mag aangesloten zijn bij een arbodienst, maar ook een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts.

Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij:

  • de verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers;
  • bij eventuele aanstellingskeuringen;
  • bij periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Een bedrijfsarts moet onafhankelijk zijn en brengt een advies uit dat in het belang is van de gezondheid van de werknemer. Bovendien moet de bedrijfsarts contact onderhouden met de preventiemedewerker, indien aanwezig. Omgekeerd mag de preventiemedewerker ook initiatief nemen richting de bedrijfsarts in gevallen van bijvoorbeeld arbeidsgerelateerd verzuim of de PAGO.

Vangnetregeling
Bij de vangnetregeling regelt de werkgever arbozaken via een gecertificeerde arbodienst volgens Artikel 14 Arbeidsomstandighedenwet.
Dit gebeurt in een zogeheten basiscontract. De arbodienst kan verschillende kerndeskundigen inzetten om de werkgever te ondersteunen bij de taken waar hij zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan. Het gaat bijvoorbeeld om

  • het adviseren van de werkgever bij de verzuimbegeleiding van werknemers,
  • het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) voor werknemers, of
  • het uitvoeren van een toets op de risico-evaluatie & -inventarisatie (RI&E).

De vier kerndeskundigen zijn:

  • de bedrijfsarts,
  • de arbeidshygiënist,
  • de veiligheidskundige, en
  • de arbeids- en organisatiedeskundige.

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
Een werkgever biedt de medewerker een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan. De werknemer is niet verplicht om deel te nemen aan een PAGO. Tijdens het onderzoek kijkt de bedrijfsarts of er gezondheidsproblemen zijn ontstaan door het werk.
Wil je meer weten over de rol van de bedrijfsarts en wanneer een werkgever de bedrijfsarts wel of niet moet inschakelen? Ga dan naar de Nederlandse vereniging voor bedrijfsartsen (NVAB)

Bron: https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/bedrijfsarts-verplicht

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief