Ik heb niet eerder in de bodemsanering gewerkt en moet medisch gekeurd worden. Wat moet ik doen?

In de Arbowet en de cao Bouw & Infra staan verplichtingen voor het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, uitgevoerd door de bedrijfsarts. Op voorschrift van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voeren bedrijfsartsen tot nader bericht spreekuren zoveel mogelijk telefonisch uit. Medisch onderzoek is opgeschort, tenzij dat dringend noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. Het expertteam van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek adviseert het medisch onderzoek voor werk in de bodemsanering of op een terrein van de chemische industrie zoveel mogelijk te vervangen door een preventief spreekuur en het ‘GPO werken in vervuilde grond of water’ later in het jaar in te halen.

Veel aannemers werken volgens de bepalingen van de CROW-400. Deze werkwijzer stelt de medische keuring voor bodemsaneringswerk verplicht. Bij een conflict met een opdrachtgever of auditor adviseren we te wijzen op het advies van de NVAB en het expertteam van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

De keuring voor het uitvoeren van bodemsaneringswerk verloopt voor een werknemer. Wat nu?

In de Arbowet en de cao Bouw & Infra staan verplichtingen voor het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, uitgevoerd door de bedrijfsarts. Werknemers hebben recht op een jaarlijks ‘GPO werken in vervuilde grond of water’. Hetzelfde geldt voor het werk op terreinen van de chemische industrie.

Op voorschrift van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voeren bedrijfsartsen tot nader bericht spreekuren zoveel mogelijk telefonisch uit. Medisch onderzoek is opgeschort, tenzij dat dringend noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. In de wet en de cao Bouw & Infra staan geen harde datums voor de geldigheid van het medisch onderzoek voor bodemsaneringswerk. Het expertteam van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek adviseert dit onderzoek later in het jaar in te halen. De bedrijfsarts en arbeidshygiënist kunnen advies geven als er vragen zijn over de ernst van de arbeidsrisico’s, het medisch onderzoek en de zorg voor de werknemers.

Veel aannemers werken volgens de bepalingen van de CROW-400. Deze werkwijzer stelt dat de medische keuring voor bodemsaneringswerk in de meeste gevallen jaarlijks moet plaatsvinden, met een maximale uitloop van één maand. De bedrijfsarts mag vanuit de CROW-400 advies geven voor maatwerk. Bij een conflict met een opdrachtgever of auditor adviseren we te wijzen op het advies van de NVAB en het expertteam van de Helpdesk Corona Bouw& Techniek. Vraag bij twijfel over het opschuiven van het medisch onderzoek advies aan de bedrijfsarts.

Mag de werkgever werknemers en bezoekers testen op ziekte door middel van het meten van de lichaamstemperatuur?

Dit is veelal niet toegestaan en hiermee worden boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geriskeerd. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag dat alleen indien de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt. De AP stelt uitdrukkelijk dat ook al is in deze situaties de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) niet van toepassing, de inbreuk op iemands privacy toch groot kan zijn. Ook andere grondrechten, zoals de integriteit van het lichaam, kan in het geding zijn bij het meten van de temperatuur.

Er kunnen ook andere praktische bezwaren zijn. Hieronder lichten we dit toe.

Allereerst is het goed om te beseffen dat tempartuurmetingen onbetrouwbaar kunnen zijn en dat er verkeerde beslissingen genomen kunnen worden als deze niet goed worden uitgevoerd.

 • Temperatuurmetingen met een infraroodpistool zijn niet betrouwbaar om de lichaamstemperatuur te meten. Een betrouwbare temperatuurmeting wordt liefst rectaal uitgevoerd. De bedrijfsarts mag wel diagnostisch onderzoek uitvoeren en kan op basis daarvan advies geven.
 • Er kan een onterecht gevoel van veiligheid ontstaan: ook met een gecontroleerde temperatuur kunnen mensen besmettelijk zijn. Het is belangrijk dat werknemers zelf de verantwoordelijkheid blijven nemen om bij (milde) klachten thuis te blijven.

Het controleren van de temperatuur kan daarom nooit in plaats van de overige voorzorgsmaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand houden, ingezet worden.

Verder is momenteel niet duidelijk onder welke aanvullende voorwaarden temperatuurmetingen uitgevoerd mogen worden maar de kans is groot dat een openlijk uitgevoerde temperatuurmeting de integriteit van de werknemer schendt.
Mocht je toch overwegen temperatuurmetingen uit te laten voeren, laat je dan goed juridisch adviseren zodat er geen wettelijke overtreding plaatsvindt. Neem bij deze gesprekken ook de bedrijfsarts mee.

Ik wil advies van een arts, maar ben zzp-er en heb geen bedrijfsarts.

Als je geen bedrijfsarts hebt, bijvoorbeeld omdat je zzp-er bent, neem dan contact op met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek via de telefoon, mail of chat. Wij brengen je dan in contact met een bedrijfsarts.

Ik ben BHV-er. Kan ik eerste hulp blijven verlenen aan werknemers?

Ja, je kunt hulp bieden zoals je normaal zou doen, inclusief beademen. Als het slachtoffer vermoedelijk besmet is met COVD-19 en reanimatie is nodig, dan gelden andere regels, namelijk:

 • Controleer de ademhaling door te kijken. Open de luchtweg NIET en kom NIET bij het hoofd van het slachtoffer om te voelen en te luisteren.
 • Dek de mond en neus van het slachtoffer af met een stoffen doek, kledingstuk of mondmasker zonder het hoofd te bewegen (was doek/kleding naderhand voor het weer in gebruik genomen wordt).
 • Gebruik de AED.
 • Voer borstcompressies uit.
 • Pas GEEN mond-op-mondbeademing toe. Ook niet met pocket mask of ander beschermingsmiddel.

Verder gelden de algemene regels:

 • Gebruik handschoenen en raak je gezicht tijdens de hulpverlening niet aan.
 • Schud geen handen.
 • Houd zoveel mogelijk afstand.
 • Gooi de gebruikte materialen na afloop weg.
 • Was je handen grondig met water en zeep of als dit niet beschikbaar is een desinfectiemiddel (zonder ethanol en bij voorkeur zonder isopropylalcohol).
Bij een medewerker is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Wat moet ik doen?

Als dit is vastgesteld door een arts of de GGD, dan treedt het protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief