Welke maatregelen moeten we treffen bij werk bij kwetsbare particulieren?

Bij kwetsbare particulieren in huis wordt alleen gewerkt als zij hier nadrukkelijk toestemming voor geven. Bij deze particulieren worden aantoonbaar de volgende stappen genomen:

 • Voorafgaand wordt aangegeven wat de werkzaamheden precies zijn en hoeveel contact met werknemers zij hierbij naar verwachting hebben.
 • Biedt aan om het werk onder dezelfde voorwaarden op een later tijdstip te doen.
 • Als bewoners het goed vinden dat de werkzaamheden op dit moment uitgevoerd worden, geven zij hier schriftelijk toestemming voor.
Welke werkzaamheden mag een medewerker die valt onder een corona-risicogroep verrichten?

Iemand uit een risicogroep* mag werken, maar het moet wel verantwoord blijven. Dit betekent: geen werk doen in hoog risico-omstandigheden, zoals:

 • Werkzaamheden bij mensen thuis die het nieuwe coronavirus hebben.
 • Werkzaamheden bij mensen thuis die verkoudheidsklachten hebben, omdat je moeilijk het onderscheid kunt maken.
 • Werkzaamheden heel dichtbij andere mensen, bij mensen thuis of op een ander project (minder dan 1,5 meter afstand).
 • Werkzaamheden op plekken waar je je handen niet regelmatig kunt wassen.
 • Werkzaamheden aan klimaatinstallaties van ziekenhuizen.

* Risicogroepen zijn mensen met:

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • Chronische hartaandoeningen;
 • Diabetes mellitus (suikerziekte);
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • Verminderde weerstand tegen infecties:
  o door medicatie voor auto-immuunziekten,
  o na orgaantransplantatie,
  o bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
  o bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  o bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • een hiv-infectie (in overleg met de behandelaar).

Het is goed om bij twijfel de bedrijfsarts of arbodienst te vragen om advies. Een bedrijfsarts is de juiste persoon om iets te kunnen en mogen zeggen over of iemand mag werken en in welke omstandigheden.

Wat als een werknemer een kwetsbare persoon in zijn/haar directe omgeving heeft?

De werknemer moet voorkomen dat hij/zij ziek wordt en daarmee de kwetsbare persoon besmet. Het is dan voor zo’n werknemer vanzelfsprekend extra belangrijk om de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid goed op te volgen. Dat betekent onder meer ook: geen werk op locaties met coronapatiënten, alléén reizen naar het werk en in het werk minstens 1,5 meter afstand houden. Een goed passende oplossing vinden, zal in de praktijk vaak maatwerk zijn en vragen om goed overleg tussen alle partijen. Hierbij spelen ook psychologische factoren als angst en spanning een rol, ook die moeten met elkaar besproken worden.

De werknemer kan advies aan de bedrijfsarts vragen. Zzp-ers en DGA’s kunnen contact opnemen met de helpdesk via www.helpdeskcorona-bt.nl.

Voor informatie over de arbeidsrechtelijke gevolgen verwijzen we u naar de informatie op de websites van de werkgeversorganisaties en vakbonden (zie onderaan deze pagina).

Hoor ik bij een hoog risicogroep?

Als mensen met bepaalde gezondheidsklachten besmet worden met het coronavirus, dan verloopt de ziekte ernstiger. De kans op opname in het ziekenhuis is bijvoorbeeld groter.  

Mensen met de volgende gezondheidsklachten vallen onder de kwetsbare groepen: 

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen; 
 • Chronische hartaandoeningen;
 • Diabetes mellitus; 
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 
 • Verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekte;
  • na orgaantransplantatie;
  • bij hematologische aandoeningen;
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is;
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
 • Een hiv-infectie in overleg met de hiv-behandelaar;
 • Zwangeren (met name na 28 weken zwangerschap).

Als je twijfelt, neem dan contact op met je bedrijfsarts. Als je geen bedrijfsarts hebt, bijvoorbeeld omdat je zzp-er bent, neem dan contact op met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek via telefoon, mail of chat. Wij brengen je dan in contact met een bedrijfsarts.

Een werknemer van ons bedrijf behoort tot een risicogroep of is extra kwetsbaar. Kan hij werken?

Ja, vaak is dit wel mogelijk. Voor zo’n werknemer is het vanzelfsprekend extra belangrijk om de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid goed op te volgen. Dat betekent onder andere ook: geen werk op locaties met coronapatiënten, alléén reizen naar het werk en in het werk minstens 1,5 meter afstand houden. Aanvullend kan het nodig zijn om bepaalde werkzaamheden anders in te delen of uit te stellen.

Inventariseer de mogelijke risico’s en oplossingen (Welke werkzaamheden verricht de werknemer? Waar is contact met andere mensen mogelijk? Wat zijn dat voor mensen, denk aan onderhoud in een ziekenhuis? Zijn andere werkzaamheden mogelijk?). De bedrijfsarts kan tijdens een preventief spreekuur de risico’s beoordelen en advies geven aan de werknemer en het bedrijf.

Als je zelf geen bedrijfsarts hebt, bijvoorbeeld omdat je zzp-er bent, neem dan contact op met de helpdesk via www.helpdeskcorona-bt.nl.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief