Gelden de regels voor het samenreizen ook als je met twee personen in een bus zit?

Ja, altijd als je niet alleen reist, gelden de hierboven genoemde voorwaarden. Dus ook met twee personen.

Hoe kun je een gezondheidscheck uitvoeren bij het instappen van de bus?

Vraag collega’s bij het instappen of ze last hebben van de volgende symptomen:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

Dit zijn de algemene symptomen waarmee mensen thuis moeten blijven. Als een collega last heeft van één of meerdere van bovenstaande symptomen, moet hij thuisblijven. Ook als de symptomen mild zijn.

Hoe moet ik een niet-medisch mondmasker gebruiken?

Op de website van de rijksoverheid kun je lezen hoe je met een medisch mondmasker om moet gaan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/instructies.

Je vindt hier ook een instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=FTuZeIg5khM.

Let op! Deze instructies zijn nog opgesteld in de periode dat niet-medische mondmaskers alleen in het openbaar vervoer verplicht waren. Maar de instructies zijn nu ook van toepassing op overig personenvervoer, waaronder het gezamenlijk reizen in bedrijfsbusjes.

Onze uitzendkrachten wonen samen in één appartement. Mogen zij samen reizen?

Zij voldoen niet aan de definitie voor een huishouden. Daarmee vervalt de vrijstelling voor het samen-reizen. Daarom gelden de algemene regels voor samen reizen.

Helpt een doorzichtig schot tussen chauffeur en bijrijder wanneer je toch met 2 man moet reizen?

Er is geen bewijs dat het aanbrengen van een schot/scherm nog extra toevoegt aan de regels die gelden voor samen reizen (zie hieronder), het is dus niet nodig. Ook kan het aanbrengen van een schot/scherm in de auto de verkeersveiligheid verminderen. Bijvoorbeeld doordat het zicht belemmerd wordt, maar ook omdat de schermen in geval van een ongeluk een extra gevaar vormen (glassplinters, tegenhouden airbags.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal binnenkort het advies van de RDW over afschermingen overnemen.

 

Dat betekent dat:

 • het plaatsen van afscherming in de lengterichting tussen de bestuurder en de bijrijder wordt verboden in verband met de risico’s op het gebied van verkeersveiligheid;
 • het plaatsen van afscherming in de breedterichting tussen de eerste en tweede zitrij wel wordt toegestaan, mits aan diverse veiligheidsvoorschriften is voldaan. Die veiligheidsvoorschriften zijn:
  • De goede werking van veiligheidssystemen zoals de veiligheidsgordels en airbags, mag niet worden gehinderd;
  • Er mag geen sprake zijn van nadelige invloed op het zicht, door schittering, vertekend beeld, of gebrekkige ontwaseming;
  • Het moet mogelijk blijven de auto snel te verlaten;
  • Het materiaal van de afscherming mag geen invloed hebben op lichamelijk letsel bij een aanrijding (bijvoorbeeld door versplintering van de afscherming; polycarbonaat of gelijkwaardig materiaal versplintert niet of zeer moeilijk);
  • De afscherming moet deugdelijk bevestigd zijn en mag niet los op de zitplaats rusten, maar moet ook eenvoudig te verwijderen zijn.

In het buitenland kunnen andere regels gelden voor de schotten. Als uw werknemers naar het buitenland gaan voor een klus, is het goed dit uit te zoeken.

Mogen mijn monteurs in één bus samen reizen naar een project?

Per 1 juli is het mogelijk om met meerdere personen in één vervoersmiddel te reizen zonder onderling 1,5m afstand te houden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Samen reizen moet gebeuren volgens een reserveringssysteem. Dit kan worden ingevuld door het samen reizen centraal te plannen. Niet-ingeplande collega’s kunnen niet meereizen. Dit is nodig om achteraf na te kunnen gaan welke werknemers met elkaar in nauw contact geweest zijn.
 • Bij instappen vindt er een gezondheidscheck plaats. Bij de volgende klachten is samen reizen niet toegestaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of bij plotseling verlies van reuk of smaak. Een collega met klachten blijft thuis tot de klachten minimaal 24 uur over zijn.
 • Alle inzittenden moeten een niet-medisch mondmasker dragen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie maar voorkom sterke luchtstromingen.
 • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) met water en een goed ontvettend schoonmaakmiddel of met vochtige schoonmaakdoekjes.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief