Moet een huurder instemmen met werkzaamheden in zijn/haar woning?

Ja, een huurder moet instemmen met werkzaamheden aan zijn/haar woning. In het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ is afgesproken dat alle werkzaamheden bij particulieren alleen mogen worden uitgevoerd met uitdrukkelijke instemming van bewoners/huurders/gebruikers.

Aanvullende informatie is opgenomen in de veelgestelde vraag: Mijn werknemers werken bij particulieren thuis. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Kan ik bij een particulier in huis werkzaamheden uitvoeren als één van de bewoners verkouden is, keelpijn heeft, hoest of koorts heeft?

Nee, in die situatie stel je het werk uit. Er is één uitzondering. Je mag aan het werk als het gaat om een ernstige storing of calamiteit. Dat houdt in dat mensen anders niet in staat zijn om de algemene levensbehoeften uit te voeren, zoals koken, wassen, gebruik maken van het toilet, schoonmaken, et cetera. 

Houd je in dat geval aan de volgende regels:  

 • De buitendeur staat open of wordt door iemand anders van buiten geopend. 
 • De klanten bevinden zich in een andere ruimte. 
 • Overleg met de klant via de telefoon. 

Gebruik eventueel:  

 • Wegwerp handschoenen van nitril, pvc of butylrubber 
 • Wegwerpoverall 
 • Wegwerpsloffen 
 • Veiligheidsbril (wegwerp of anders desinfecteren) 

Na het werk was je je handen uitvoerig met water en zeep. Droog goed af met papier of met een eigen handdoek. Zorg voor water en zeep in de bus.

Mijn werknemers werken bij particulieren thuis. Hoe kan ik daarmee omgaan?

De plicht van werkgevers om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken in een veilige omgeving, geldt ook voor werkzaamheden bij particulieren

Vooraf:

 • Klanten vragen:
  o of zij er bezwaar tegen hebben dat de werkzaamheden worden verricht
  o of zij of huisgenoten gezondheidsklachten hebben in relatie tot Corona
  o of zij of huisgenoten tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoren, i.v.m. ongewilde besmetting door de medewerker(s).
  o om het huis goed te ventileren
  o om de installatie goed bereikbaar te maken
  o om toiletten schoon te houden.
  o om de handvatten, deurklinken meerdere malen per dag schoon te maken
 • Informeer werknemers dat ze vrij zijn om de werklocatie te verlaten op het moment dat ze toch tegen situaties aanlopen waarin ze zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld als een klant hoestend en niezend de deur opendoet. De werknemer geeft dan aan de klant aan dat hij het i.v.m. het risico op besmetting met corona niet verstandig vindt om naar binnen te gaan en geeft dit ook door aan zijn leidinggevende of planner
 • Informeer de klanten/bewoners dat ze vrij zijn om de werknemer te vragen de werklocatie te verlaten op het moment dat ze toch tegen situaties aanlopen waarin ze zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld als de werknemer hoest of niest voor of tijdens de werkzaamheden. De klant/bewoner geeft dan aan de werknemer aan dat hij het i.v.m. het risico op besmetting met corona niet verstandig vindt om de werkzaamheden te verrichten. De werknemer geeft dit ook door aan zijn leidinggevende of planner.

Uitvoering:

Mocht er sprake zijn van gezondheidsklachten bij de klant of huisgenoten die wijzen op een Corona besmetting (hoesten, verkoudheid, koorts) of bij een klant die tot de groep ‘kwetsbare personen’ wordt gerekend, dan wordt het werk alleen uitgevoerd in geval van storing of calamiteit. En dan zijn aanvullende maatregelen nodig. Zie hiervoor het schema.

Afronding werkzaamheden

Voor het aftekenen van werkbonnen wordt, vanwege de mogelijke besmetting via hand- /mond-/neus-/oogcontact waar een andere oplossing gekozen. Alternatieven zijn voorhanden (zie FAQ Corona Helpdesk van ArboTechniek)

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief