Gelden de regels voor het samenreizen ook als je met twee personen in een bus zit?

Ja, altijd als je niet alleen reist, gelden de hierboven genoemde voorwaarden. Dus ook met twee personen.

Hoe kun je een gezondheidscheck uitvoeren bij het instappen van de bus?

Vraag collega’s bij het instappen of ze last hebben van de volgende symptomen:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

Dit zijn de algemene symptomen waarmee mensen thuis moeten blijven. Als een collega last heeft van één of meerdere van bovenstaande symptomen, moet hij thuisblijven. Ook als de symptomen mild zijn.

Hoe moet ik een niet-medisch mondmasker gebruiken?

Op de website van de rijksoverheid kun je lezen hoe je met een medisch mondmasker om moet gaan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/instructies.

Je vindt hier ook een instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=FTuZeIg5khM.

Let op! Deze instructies zijn nog opgesteld in de periode dat niet-medische mondmaskers alleen in het openbaar vervoer verplicht waren. Maar de instructies zijn nu ook van toepassing op overig personenvervoer, waaronder het gezamenlijk reizen in bedrijfsbusjes.

Waarom schrijft het protocol water en zeep voor in plaats van desinfectiemiddelen?

Het huidige coronavirus heeft een vetlaagje dat kapot gaat door goed ontvettende middelen, zoals zeep en allesreiniger. Dit is bij het handen wassen en schoonmaken dus voldoende.

Het is goed om te weten dat desinfectiemiddelen geen vuil van oppervlakten of handen kunnen halen. Desinfectiemiddelen kunnen daarom nooit in plaats van zeep/allesreiniger gebruikt worden, alleen als aanvulling.

Het gebruik van desinfectiemiddelen buiten de zorg, wordt om drie redenen afgeraden.

 1. Desinfectiemiddelen doden ook goede micro-organismen.

Desinfectiemiddelen maken geen onderscheid. Zij doden niet alleen het coronavirus, maar ook goede bacteriën die jou beschermen tegen ziektekiemen. Bovendien beschadigen desinfectiemiddelen de huid, waardoor schadelijke stoffen en micro-organismen makkelijker je huid binnendringen.

 1. Overmatig gebruik van desinfectiemiddelen kan leiden tot resistentie: ze helpen niet meer. En niet alleen resistentie tegen die desinfectiemiddelen zelf, ook tegen antibiotica. De Gezondheidsraad raadde daarom al in 2016 het gebruik door consumenten van desinfectiemiddelen af.
 2. Desinfectiemiddelen bevatten in de meeste gevallen minimaal 70 procent ethanol; dat wat wij in de volksmond alcohol noemen. Ethanol kan opgenomen worden door de huid, via inademing van damp en (buiten het werk) via inslikken. Ethanol heeft negatieve effecten op de hersenen en het zenuwstelsel (coördinatiestoornissen, bewustzijnsdaling, verminderd spraakvermogen). Op langere termijn kan het ook leiden tot ernstige hersenaandoeningen, orgaanziekten en verschillende vormen van kanker. Omdat ethanol op de lijst van kankerverwekkende stoffen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat, mag een bedrijf dit alleen gebruiken als het niet anders kan. Bovendien moet het bedrijf dan aparte registraties bijhouden.

Ook het vaak wassen van je handen met zeep is belastend voor de huid. Het is daarom aan te raden om je handen regelmatig in te smeren met een verzorgende crème. Doe dit in ieder geval aan het begin en eind van de dag.

Onze uitzendkrachten wonen samen in één appartement. Mogen zij samen reizen?

Zij voldoen niet aan de definitie voor een huishouden. Daarmee vervalt de vrijstelling voor het samen-reizen. Daarom gelden de algemene regels voor samen reizen.

Bij welke gezondheidsklachten en situaties blijf je thuis?
 • Heb je een Corona-infectie of heb je verkoudheidsklachten zoals keelpijn, snotterigheid, hoesten/niezen en/of koorts/verhoging boven 38°C? Of heb je plotseling verlies van smaak en reuk? Meld je dan ziek, laat jezelf testen en ga niet de deur uit.
 • Ga aan het werk bij een negatieve test (geen corona) en milde klachten.
 • Blijf thuis bij een negatieve test en verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts. Overleg zo nodig met de bedrijfsarts.
 • Heb je een huisgenoot met een Corona-infectie? Meld dit bij je werkgever en ga de deur niet uit.
 • Heb je een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid en de uitslag van de coronatest is nog niet binnen? Meld dit bij je werkgever en ga de deur niet uit. Als het niet om corona gaat en je hebt zelf geen klachten, kun je aan het werk.
 • Heb je zelf minimaal 24 uur lang geen klachten en heeft er niemand in huis de afgelopen 24 uur koorts en/of benauwdheid gehad? Dan kun je naar je werk.
 • Doe je (ondersteunend) werk dat in een vitaal proces valt, bijvoorbeeld reparatie van CV-ketels of netwerkkabels? Overleg dan met je werkgever en bedrijfsarts of je toch kunt werken in het geval dat een huisgenoot koorts en/of benauwdheid heeft.
 • Hoor jij of een huisgenoot tot een kwetsbare groep, overleg dan met de bedrijfsarts of je je werkzaamheden moet aanpassen. Als je zzp-er bent, kun je gebruik maken van de bedrijfsartsen van helpdeskcorona-bt.nl.
Waarom moet ik in het openbaar vervoer wel een mondkapje dragen en is het niet nodig bij het samenwerken op minder dan 1,5 meter afstand?

Het beschermende effect van mondkapjes is niet wetenschappelijk bewezen, maar het kan mogelijk wel iets bijdragen aan de bescherming van anderen als je onvoldoende afstand kunt houden. Volgens de afspraken binnen het protocol Samen Veilig Doorwerken werk je alleen binnen 1,5 meter als het écht niet anders kan. En je werkt alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt. Daar let je met elkaar op.

Als je de maatregelen uit het protocol opvolgt, is het dragen van een mondkapje dus nog steeds niet nodig tijdens het werk. Je kunt het wel ter aanvulling dragen, maar niet in plaats van de maatregelen die in het protocol genoemd worden.

In het openbaar vervoer kunnen grote aantallen mensen in elkaars nabijheid komen terwijl zij niet van elkaar weten of anderen klachtenvrij zijn. Daarom zijn mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht. In de bedrijfsbus zit je soms met meerdere mensen in een kleine ruimte. De kans op besmetting als er onverhoopt iemand met verkoudheidsklachten is ingestapt, is daarom groter dan op de werkplek. Daarom moet je in de bedrijfsbus een niet-medisch mondmasker dragen, en moet je extra alert zijn op collega’s met verkoudheidsklachten: zij blijven thuis.

Welke beheersmaatregelen moet ik nemen bij werkzaamheden aan toiletten?

Het nieuwe coronavirus kan zich in ontlasting en rioolwater bevinden. Het is nog niet duidelijk of dit zoveel virus bevat dat je er werkelijk ziek van kunt worden. Voor de zekerheid gaan we hier wel vanuit.

Onderdelen van een toilet/rioolwater bevatten altijd ziekteverwekkers. Neem maatregelen om je daartegen te beschermen, dan ben je ook beschermt tegen het coronavirus.

Algemene maatregelen

 • Vermijd direct contact met verontreinigde onderdelen van een toilet en/of rioolwater.
 • Voorkom spatten en verneveling.
 • Draag waterdichte handschoenen en een veiligheidsbril als direct contact onvermijdbaar is.
 • Draag een wegwerpoverall of een overall en laarzen die je af kunt spoelen als kleding besmet kan raken.

Goede persoonlijke hygiëne is belangrijk:

 • Was de handen vaak (ook na het dragen van handschoenen).
 • Raak je gezicht niet aan met de handen.

Meer informatie is te vinden in de arbocatalogus van de waterschappen .

Bij het uittrekken of afdoen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan een hoge blootstelling aan biologische agentia plaatsvinden als dit niet in de juiste volgorde plaatsvindt. De juiste volgorde van uittrekken is volgens de voorschriften uit de Arbocatalogus van de waterschappen:

 • Maak eerst de handschoenen en laarzen/schoenen (ook profiel) schoon met bijvoorbeeld water en een borstel.
 • Gooi de borstel in een afvalzak.
 • Trek de overall binnenste buiten uit en stop deze in de zak.
 • Doe de handschoenen uit (ook binnenste buiten) en stop deze ook in de zak.
 • Doe de eventuele adembescherming af en gooi eventueel het wegwerpgedeelte weg (in de zak).
 • Maak de zak dicht.
 • Was goed je handen.

Aanvullende maatregelen
Ontlasting of rioolwater kan zich soms verspreiden via druppeltjes.

 • Vermijd het vrijkomen van druppeltjes:
  • Vermijd het schoonspuiten van vuile oppervlakten
  • Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger.
  • Doe de deksel van het toilet dicht bij doorspoelen.

Draag adembescherming met een P3 filter en een veiligheidsbril als nevelvorming niet vermeden kan worden.

Hoe en hoe vaak moet ik mijn handen wassen?

Om infecties te voorkomen moet je vaker je handen wassen dan je denkt. Hoe vaak en hoe je dat goed doet, lees je op ‘hygiëne en handen wassen’, een onderdeel van de website van het RIVM.

Gebruik verzorgende huidcrème om geïrriteerde huid en kloven te voorkomen. Doe dit nadat je je handen gewassen hebt.

Bied als werkgever voldoende en zo nodig extra plekken om handen te wassen. Zorg voor vloeibare zeep, papierrollen of papieren afdroogdoekjes en verzorgende huidcrème.

We kunnen de juiste handschoenen, veiligheidsbrillen, masker en/of gezichtsbescherming niet kopen. Alles is uitverkocht. Wat nu?

Het uitgangspunt blijft altijd: we werken veilig of we werken niet. Maar wees zo creatief mogelijk in het bedenken van oplossingen. Overleg met de opdrachtgever over de mogelijkheden.

Denk daarbij aan:

 • Kun je het werk uitstellen?
 • Kun je ander werk eerst uitvoeren?
 • Is het mogelijk op te schalen, dus veiliger te werken dan nodig is. Voorbeelden zijn:
  • Halfgelaats- en volgelaatsmaskers
  • Aangeblazen maskers/helmen

De mensen die bij bepaalde klussen al met perslucht (flessenlucht) of leeflucht (slangen) werken, kunnen kijken of zij het gebruik uitbreiden. Hierbij moet wel aan alle eisen voldaan blijven worden (maximaal 2 uur, opgeleide personen, et cetera).

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief