13 dec 2022

Tipsheet helpt werkgevers om te gaan met seksuele intimidatie op de werkvloer

In de afgelopen 10 jaar heeft 16% van de Nederlandse werknemers te maken gehad met seksuele intimidatie. Dat blijkt uit een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Hoe ga je hier als werkgever of HR-professional mee om? Want je wilt dat je werknemers hun werk in een veilige omgeving kunnen uitvoeren. Dit is een werkgever ook verplicht op grond van de Arbowet. Het College maakte daarom een tipsheet met adviezen om seksuele intimidatie op het werk te voorkomen en klachten zorgvuldig af te handelen.

Seksuele intimidatie
De tipsheet Seksuele intimidatie op het werk: Hoe ga je hier als werkgever mee om? gaat onder meer in op wat seksuele intimidatie precies inhoudt. Zo kan het gaan om verbaal gedrag, zoals grapjes tijdens een vergadering, het sturen van zogenaamde dickpics, of over ongewenst aanraken. Meestal is er bij seksuele intimidatie sprake van een hiërarchische verhouding.

Aandacht besteden aan bovenstaande informatie is belangrijk, want uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat maar 37% van de mensen een melding van seksuele intimidatie doet. De meeste mensen doen dus geen melding. Vooral omdat ze denken dat de situatie niet ernstig genoeg is, of omdat ze niet goed kunnen inschatten welk gedrag grensoverschrijdend is.

Van preventie tot nazorg
De sheet geeft ook tips voor het voorkomen van seksuele intimidatie. Want preventie is het beste voor iedereen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld samen met je werknemers gedragsregels op te stellen over sociale veiligheid en door regelmatig stil te staan bij je bedrijfscultuur. Maar wat doe je als er toch een klacht binnenkomt? In de tipsheet lees je hoe je het gesprek met de melder aangaat en hoe je ervoor kunt zorgen dat diegene zich erkend voelt in zijn of haar ervaring.

Verder krijg je handvatten voor het onderzoeken van de klacht. Zo is het goed om snel in actie te komen. Nazorg is minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld door na de afhandeling van de klacht te checken hoe het met de klager gaat. En door te vragen of de seksuele intimidatie is gestopt.

Tips op een rij
Bekijk hieronder alvast de belangrijkste tips voor het omgaan met seksuele intimidatie op de werkvloer.

  • Draag uit dat seksuele intimidatie niet wordt geaccepteerd en handel hiernaar.
  • Bij een klacht: doe iets altijd en kom gelijk in actie.
  • Luister, vraag naar de feiten en geef geen oordeel.
  • Zorg ervoor dat de klacht zorgvuldig wordt onderzocht door een deskundige en onafhankelijke onderzoeker.
  • Informeer de klager en beklaagde over de uitkomsten van het onderzoek.
  • Vergeet niet om nazorg te verlenen aan de klager.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief