10 feb 2020

Zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie: hoe ga je hier veilig mee om?

De switch naar een circulaire economie biedt kansen om veiliger te leren omgaan met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in een nieuw rapport voor zowel de lange als korte termijn een aantal aanbevelingen opgesteld voor de omgang met ZZS in een circulaire economie.

Volgens het rapport is het op de korte termijn belangrijk om producten en materialen te kiezen die voorrang krijgen bij het realiseren van een veilige circulaire productketen. Daarnaast is het advies om een beleidsvisie met tussentijdse doelen uit te werken.

De aanbevelingen zullen gedurende de komende jaren worden uitgewerkt en aangepast aan de hand van de snel veranderende vraag naar deze stoffen door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het RIVM biedt de mogelijkheden aan om ZZS te monitoren tijdens de overgang naar een circulaire economie. Dit is nodig om te bepalen of hergebruik inderdaad veilig gebeurt.

Meer weten?

Lees het volledige rapport op de website van het RIVM. Het rapport is geschreven in het kader van het programma Monitoring en Sturing Circulaire Economie Nederland, geleid door het Planbureau voor de Leefomgeving, met als doel om kennis te verzamelen en monitoringsinstrumenten te ontwikkelen die nodig zijn voor het realiseren van een circulaire economie.

Bron: Arboportaal SZW.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief