30 jan 2020

Nieuwe Arbowetgeving op gebied kankerverwekkende stoffen

Onlangs is door de implementatie van een Europese richtlijn de Arbowetgeving aangepast op gebied van gevaarlijke stoffen. Met ingang van 17 januari 2020 zijn werknemers dankzij de nieuwe wetgeving nog beter beschermd tegen kankerverwekkende stoffen.

In de Europese richtlijn staan grenswaarden voor de maximale toegestane concentratie kankerverwekkende stoffen die op een werkplek in de lucht mogen zitten. Dankzij de richtlijn zijn werknemers in de hele EU beter beschermd tegen de risico’s van blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen. Naar aanleiding van de richtlijn is de Arbowetgeving in Nederland aangepast, al gelden er in Nederland voor sommige kankerverwekkende stoffen al strengere regels dan de nieuwe richtlijn voorschrijft. De wetgeving hoefde voor die stoffen dus niet aangepast te worden.

Wijzigingen per 17 januari 2020
Door het Europese besluit gelden per 17 januari 2020 nieuwe drempelwaarden voor twee stoffen:

  • o-toluïdine
  • hydrazine

Verlaagde (strengere) grenswaarden zijn per 17 januari 2020 ingevoerd voor:

  • crylamide
  • 1,2- epoxypro-paan
  • vinylchloridemonomeer
  • vuurvaste keramische vezels

Je kunt hier de gehele lijst met wijzigingen downloaden.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert iedere twee jaar een geüpdatete lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. Het gaat hierbij om een lijst zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Download hier de geactualiseerde SZW-lijst

SER-dossier gevaarlijke stoffen
Door werken met gevaarlijke stoffen kun je ernstig ziek worden. Soms is werken met dit soort stoffen echter niet te vermijden; denk aan autospuiterijen, de schoonmaak en de zorg. Maar ook meelstof en uitlaatgassen worden tot gevaarlijke stoffen gerekend.

In het dossier gevaarlijke stoffen op het SER Arboplatform vind je alle informatie over maatregelen die je als werkgever of arboprofessional kunt of moet nemen om je medewerkers te beschermen.

Bron: SER

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief