Volg onze complete checklist RI&E

Het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een cruciale stap voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Deze checklist helpt je om dit proces systematisch te doorlopen en ervoor te zorgen dat je niets over het hoofd ziet. Van het identificeren van risico’s tot het implementeren en monitoren van maatregelen, deze complete checklist begeleidt je door elke stap van het RI&E-proces.

RI&E checklist voorbeeld

Volg deze checklist risico inventarisatie en evaluatie voor een gegarandeerd goed RI&E proces!

Inventarisatie van risico’s

Een goede RI&E check begint met inventarisatie van de risico’s. Zo weet je precies waar de potentiële gevaren binnen je bedrijf zijn.

Identificeer fysieke risico's

1
Controleer machinegebruik en onderhoud.
2
Evalueer ergonomie van werkplekken
3
Inspecteer algemene veiligheid van de werkruimte (bijv. verlichting, ventilatie)

Bepaal chemische risico's

1
Maak een inventarisatie van gebruikte gevaarlijke stoffen
2
Controleer opslag en omgang met chemische stoffen
3
Evalueer blootstellingsniveaus en de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Evalueer biologische risico's

1
Identificeer risico's van blootstelling aan bacteriën en virussen.
2
Controleer hygiënemaatregelen en beschermingsprotocollen.
3
Beoordeel de noodzaak van vaccinaties en andere preventieve maatregelen.

Inventariseer psychosociale risico's

1
Evalueer werkdruk en werkstress.
2
Onderzoek de aanwezigheid van pesten en intimidatie op de werkvloer.
3
Analyseer werktevredenheid en teamdynamiek.

Beoordeel elk risico

Vervolgens is het belangrijk om elk risico goed te beoordelen op hun ernst en zo prioriteiten te stellen.

 • Beoordeel de kans op en de ernst van elk geïdentificeerd risico.
 • Prioriteer de risico's op basis van hun risicoscore (Kans x Ernst).
 • Documenteer de bevindingen en prioriteiten.

Beschrijf de huidige maatregelen en vul deze waar nodig aan

Geef een goede beschrijving van de maatregelen die er nu al zijn en vul deze op basis van de risico-analyse aan waar nodig

 • Beschrijf bestaande veiligheidsmaatregelen voor elk risico.
 • Identificeer hiaten en stel aanvullende maatregelen op.
 • Zorg ervoor dat alle maatregelen praktisch en haalbaar zijn.

Communiceer het RI&E plan en geef hier training over

Is het hele nieuwe plan gereed? Dan doe je er goed aan om deze duidelijk te communiceren naar de werknemers. Geef hier waar nodig ook nog training over.

 • Stel een duidelijk en beknopt RI&E plan op.
 • Communiceer het plan naar alle medewerkers.
 • Organiseer trainingen en workshops om medewerkers te informeren en op te leiden over de nieuwe maatregelen.

Monitoring en evaluatie

Zorg er tot slot voor dat je dat het plan ook altijd blijft moniteren en evalueren. Update het plan ook regelmatig om het zo veilig mogelijk te houden.

 • Stel een plan op voor regelmatige monitoring van de geïmplementeerde maatregelen.
 • Evalueer de effectiviteit van de maatregelen periodiek.
 • Pas de RI&E aan op basis van nieuwe bevindingen en veranderende omstandigheden.

Door deze checklist te volgen, kun je een grondige en effectieve RI&E opstellen en implementeren, wat bijdraagt aan een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen binnen je organisatie.

Hulp nodig bij RI&E checklist? Wij staan voor je klaar!

Wil je graag meer weten over de RI&E checklist of heb je hier hulp bij nodig? Neem gerust contact met onze arbo-adviseurs op! Zij staan voor je klaar om je te helpen bij het opstellen van de RI&E.

Neem contact op met de arbo-adviseur

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief