Toetsing RI&E - zo werkt dat!

Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een cruciale stap voor het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving. Echter, na het opstellen van een RI&E is het minstens zo belangrijk om deze te laten toetsen. Wij helpen je!

Waarom RI&E toetsen?

Het toetsen van een RI&E is essentieel voor het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving. Door potentiële arbeidsrisico's te identificeren en evalueren, helpt het bij het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Daarnaast verbetert het het welzijn en de productiviteit van medewerkers, vermindert het ziekteverzuim en gerelateerde kosten, en creëert het een cultuur van veiligheid en preventie binnen de organisatie.

Is RI&E toetsen verplicht?

Ja, voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers is toetsing verplicht. Kleinere bedrijven met minder dan 25 medewerkers kunnen gebruikmaken van een erkend branchemodel. De verplichting zorgt ervoor dat alle risico's adequaat zijn geïdentificeerd en beoordeeld. Een gecertificeerde arbodienst of arbokerndeskundige moet de toetsing uitvoeren. Dit is vastgelegd in Artikel 5 van de Arbowet. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot boetes en andere sancties van de Inspectie SZW.

Toetsing RI&E arbowet - dit staat er in de wet

Artikel 5 van de Arbowet verplicht werkgevers om een RI&E uit te voeren en te laten toetsen. De toetsing is nodig om te controleren of de RI&E voldoet aan wettelijke eisen en moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde arbodienst of arbokerndeskundige. Het doel is om te waarborgen dat alle risico's volledig en juist zijn geïdentificeerd en geëvalueerd. Wettelijke voorschriften bepalen de frequentie en methoden van toetsing en specificeren de inhoud, uitvoering, en opvolging van de RI&E.

Toetsing RI&E door arbokerndeskundige - zo gaat dat!

Een kerndeskundige beoordeelt de volledigheid en juistheid van de RI&E. Dit omvat de controle op de methoden en technieken die zijn gebruikt om risico's te identificeren, en de beoordeling van de voorgestelde maatregelen om risico's te beheersen. De deskundige kan aanvullende aanbevelingen doen en geeft formele goedkeuring of afkeuring van de RI&E-documentatie. Ze maken een verslag van de bevindingen en adviezen aan de werkgever. Op basis van feedback van de deskundige kan de RI&E worden herzien. Het is een continu proces van monitoring en bijstelling om de veiligheid te waarborgen.

RI&E toetsen? Hier kun je terecht!

Verschillende gecertificeerde arbodiensten bieden toetsing van RI&E aan. Brancheorganisaties en vakbonden kunnen ook advies geven over geschikte partijen. Officiële websites van de overheid bieden lijsten van erkende deskundigen. Daarnaast zijn er online platforms en fora waar bedrijven ervaringen delen over RI&E toetsing, wat kan helpen bij het vinden van een betrouwbare partij.

Wat kost het toetsen?

De kosten voor het toetsen van een RI&E variëren afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie. Gemiddelde tarieven voor toetsing door een gecertificeerde arbokerndeskundige kunnen flink uiteenlopen. Kleine bedrijven kunnen vaak gebruikmaken van goedkopere branchemodellen. Daarnaast is er soms mogelijkheid tot subsidie of financiële ondersteuning via sectorfondsen. Het is verstandig om prijsopgaven aan te vragen bij meerdere aanbieders voor vergelijking. Houd ook rekening met eventuele bijkomende kosten zoals reiskosten en administratieve vergoedingen.

Hulp nodig bij de RI&E? ArboTechniek staat voor je klaar!

Als je hulp nodig hebt bij het toetsen van je RI&E, staat ArboTechniek voor je klaar! Met onze gespecialiseerde kennis en ervaring zorgen wij ervoor dat jouw RI&E voldoet aan alle wettelijke eisen en dat alle risico's op de werkvloer adequaat zijn geïdentificeerd en beoordeeld. Zo werken we samen aan een veilige en gezonde werkomgeving voor je medewerkers

Vraag de hulp van een arbo-adviseur

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief