Veilig werken op de hoogwerker met ArboTechniek

Om op hoogte te kunnen werken is werken met een hoogwerker vaak noodzakelijk. Dit gaat echter niet zonder gevaar. Maar hoe kun je nu het beste veilig werken met een hoogwerker? Dat vind je allemaal terug in onze gratis ArboTechniek app!

Eenvoudig in gebruik
Alle risico’s direct in beeld
Efficiënter omgaan met werkprocessen

Meer weten over veilig werken met een hoogwerker?

Bekijk dan onze Veiligheidsapp!

Open de Veiligheidsapp hier

Wat zegt de wet over veilig werken met de hoogwerker?

Veilig werken met een hoogwerker wordt in Nederland gereguleerd door verschillende wetten en richtlijnen die samen zorgen voor een veilige werkomgeving. Hieronder wordt uitgelegd hoe deze regelgeving in elkaar zit:

Arbowetgeving

De Arbowet is de basis voor veiligheid op de werkplek in Nederland. Deze wet verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Voor het werken met een hoogwerker betekent dit dat de werkgever moet zorgen voor adequaat onderhoud en inspectie van de apparatuur en dat werknemers de juiste training moeten krijgen om de hoogwerker veilig te kunnen bedienen. Bovendien moet de werkgever risico's evalueren en maatregelen nemen om deze te minimaliseren, wat ook het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) omvat.

Nationale regulering

Naast de Arbowet zijn er specifieke veiligheidsvoorschriften voor het werken met machines zoals hoogwerkers. In Nederland moet de bediening van een hoogwerker bijvoorbeeld altijd gebeuren door een persoon die hiervoor een specifieke opleiding heeft gevolgd. Deze trainingen moeten conform de Nederlandse normen zijn en zorgen dat de bediener zowel theoretische als praktische kennis heeft over het veilig bedienen van de hoogwerker. Er zijn ook regels voor het periodiek keuren van hoogwerkers om te verzekeren dat ze technisch in orde zijn.

Machinerichtlijn (CE-markering)

De Europese Machinerichtlijn vereist dat alle machines die in de EU worden verkocht, inclusief hoogwerkers, voorzien zijn van een CE-markering. Deze markering bevestigt dat het product voldoet aan de EU-veiligheids-, gezondheids- en milieuvereisten. Voor hoogwerkers betekent dit dat ze moeten voldoen aan specifieke veiligheids- en ontwerpeisen. Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun machines veilig zijn en instructies bevatten voor veilig gebruik. Gebruikers moeten deze instructies volgen en mogen de machine niet aanpassen of gebruiken op een manier die niet overeenkomt met de aanwijzingen van de fabrikant. Deze combinatie van lokale en Europese regelgeving zorgt ervoor dat het werken met hoogwerkers zo veilig mogelijk kan gebeuren. Het naleven van deze wetten en richtlijnen is essentieel om ongevallen en letsel te voorkomen en zorgt er ook voor dat zowel werkgevers als werknemers beschermd zijn onder de wet.

Tips om veilig te werken met een hoogwerker

Werken met een hoogwerker brengt specifieke risico's met zich mee, daarom is het essentieel om de veiligheid altijd voorop te stellen. Wij delen enkele tips om veilig met een hoogwerker te werken.

Behaal een hoogwerker certificaat

De beste manier om veilig te werken met een hoogwerker is door een hoogwerker certificaat te behalen. In de cursus die hierbij hoort, leer je namelijk alles over veilig werken met een hoogwerker en hoe je dit het beste kunt doen!

Behaal je hoogwerkercertificaat op de Praktijkdagen

Is een hoogwerker certificaat verplicht?

In Nederland is het niet wettelijk verplicht om een certificaat te hebben om een hoogwerker te bedienen. Echter, de Arbowet vereist wel dat werkgevers ervoor zorgen dat hun werknemers voldoende geïnstrueerd en opgeleid zijn om veilig met een hoogwerker te werken. Een hoogwerker certificaat kan hierbij aantonen dat de bediener over de nodige kennis en vaardigheden beschikt om het apparaat veilig te gebruiken.

Controleer en inspecteer de hoogwerker voor gebruik

Het is cruciaal om de hoogwerker grondig te inspecteren voordat je deze gebruikt. Controleer op zichtbare defecten, zoals lekkages, beschadigde onderdelen of slijtage aan de banden. Zorg ervoor dat alle veiligheidsmechanismen goed functioneren. Een dagelijkse controle kan de veel voorkomende ongelukken voorkomen.

Zorg voor de juiste beschermingsmiddelen

Het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is essentieel bij het werken met hoogwerkers. Dit omvat onder andere een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en een harnas met veiligheidslijn, vooral wanneer je op aanzienlijke hoogte werkt.

Houd rekening met de weersvoorspellingen

Weercondities kunnen een grote invloed hebben op de veiligheid bij het gebruik van een hoogwerker. Sterke wind, regen of andere slechte weersomstandigheden kunnen het risico op ongevallen verhogen. Controleer de weersvoorspellingen en stel werkzaamheden uit bij slecht weer.

Bedien de hoogwerker correct

Volg altijd de instructies van de fabrikant voor de bediening van de hoogwerker. Gebruik de bedieningspanelen op de juiste manier en zorg dat je altijd volledige controle hebt over de machine. Vermijd plotselinge bewegingen en zorg dat je altijd bewust bent van de omgeving en eventuele obstakels.

Benieuwd naar meer tips? Bekijk het in onze Veiligheidsapp!

Wil je meer weten over hoe je veilig kunt werken in de hoogwerker? De Veiligheidsapp helpt je hierbij met praktische tips!

Open de Veiligheidsapp

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als de hoogwerker niet functioneert tijdens gebruik?
Zijn er beperkingen voor wie een hoogwerker mag bedienen?
Wat moet ik dragen tijdens het werken op een hoogwerker?

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief