Werken onder spanning

Veilig werken onder spanning is belangrijk voor iedereen die met elektrische installaties werkt. Regelmatig komen er ongevallen voor die ernstige of zelfs dodelijke gevolgen kunnen hebben. Om alles te weten te komen over werken onder spanning en veilig werken, heeft Arbotechniek de Veiligheidsapp ontwikkeld. Door gratis gebruik te maken van de app wordt het risico op ongevallen verkleind.

Gebruiksvriendelijke app
Altijd en overal op de hoogte van arbo-wetgeving
Gratis te gebruiken door alle vakmensen in de techniek

Veilig werken aan elektrische installaties

Het veilig werken aan elektrische installaties wordt gereguleerd door het Arbobesluit en verschillende NEN-normen. Belangrijke voorschriften zijn onder meer:

 • Artikel 3.1a van het Arbobesluit dat elektrische installaties koppelt aan de eisen van de Woningwet en het Bouwbesluit.
 • Artikel 3.4, dat eisen stelt aan het ontwerp, de aanleg, de inrichting, en het onderhoud van elektrische installaties.
 • Artikel 3.5, dat eisen stelt aan elektrotechnische en andere werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties.

De verschillende NEN-normen zoals 1010, 3140 en EN 50110 bieden veiligheidsbepalingen voor hoe er gewerkt mag worden bij elektrische installaties. Zo moeten de werkzaamheden plaatsvinden wanneer de spanning eraf is, tenzij een bepaalde klus gedaan moet worden onder spanning. Werken onder spanning kan dan alleen wanneer er doeltreffende veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

NEN 3140: werken onder spanning

De NEN 3140-norm is de Nederlandse norm voor veilige werkzaamheden bij elektrische installaties. Deze regelgeving is bedoeld om werknemers die bij laagspanningsinstallaties werken te voorzien van informatie over hoe zij veilig te werk moeten gaan. Uiteindelijk is het doel van de NEN 3140 dat ongevallen worden voorkomen door de risico’s op elektronische gevaren te verkleinen. De belangrijkste aspecten van de NEN 3140 zijn:

 • Risicobeoordeling;
 • Opleiding en bevoegdheid;
 • Werkprocedures;
 • Veiligheidsmaatregelen.

Risico’s en noodzaak van veiligheid

Werken onder spanning is een gevaarlijke activiteit vanwege de hoge risico’s die het met zich meebrengt. Dit zijn risico’s als elektrische schokken en brandwonden door vlambogen. Ook kunnen verkeerde handelingen leiden tot kortsluitingen en brand, wat voor veel problemen kan zorgen bij zowel de werknemer als de omgeving. Om dit soort ongevallen te voorkomen en veiligheid te waarborgen biedt de Arbotechniek app tools om risico’s te identificeren en advies over hoe risico’s te minimaliseren.

Maatregelen die een werkgever moet nemen ter preventie

Een veilige werkomgeving creëren is iets waar een werkgever 100% voor moet inzetten, vooral wanneer deze werken onder potentieel gevaarlijke omstandigheden zoals werken onder spanning. Om effectief te zorgen voor een veilige werkomgeving zijn er verschillende maatregelen die een werkgever kan ondernemen:

 • Periodieke training omtrent NEN 3140 om gevaren te herkennen bij werken onder spanning
 • Zorgen voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Zorgen voor een goed en actief veiligheidsbeleid
 • Risicoanalyses van werkprocessen in de RI&E

Specifieke opdrachten bij werken onder spanning

Werken onder spanning is een breed begrip. Ben jij op zoek naar specifieke begeleiding voor sommige taken? Check de app van Arbotechniek. Die zorgt ervoor dat werknemers de juiste veiligheidsmaatregelen volgen waardoor risico’s op ongevallen worden verminderd. De instructies zullen op elke taak worden afgestemd. Daarnaast kunnen werknemers gebruik maken van een checklist ter ondersteuning en vertrouwen bij het uitvoeren van werk onder spanning. Begeleiding nodig voor werken onder spanning?

Bekijk het in de Veiligheidsapp

Ontdek meer over werken onder spanning in de Veiligheidsapp

Meer weten over werken onder spanning en de NEN 3140 norm? Duik er dieper in met de Arbotechniek Veiligheidsapp. Met het gebruik van deze app krijgen gebruikers toegang tot uitgebreide informatie en richtlijnen omtrent werken onder spanning. De informatie en richtlijnen verkleinen de kans op ongevallen en zorgen voor een veilige en conforme werkomgeving.

Open de Veiligheidsapp hier

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief