Werken op dak

Werken op daken gaat niet zonder risico’s. Gelukkig zijn er genoeg maatregelen die je kunt nemen om de veiligheid te waarborgen. Alles hierover te weten komen? Gebruik de gratis Arbotechniek Veiligheidsapp!

Eenvoudig in gebruik
Alle risico’s direct in beeld
Efficiënter omgaan met werkprocessen

Meer weten over veilig werken op daken?

Bekijk het in de ArboTechniek Veiligheidsapp!

Open de app

De risico’s van werken op daken

Werken op daken brengt verschillende risico's met zich mee. Deze risico's kunnen variëren afhankelijk van het type dak waarop gewerkt wordt. In Nederland is de Arbowetgeving van toepassing om de veiligheid van werknemers te garanderen, ook bij het werken op hoogte. Binnen deze wetgeving zijn er specifieke voorschriften en maatregelen omtrent valbeveiliging. Valbeveiliging kan worden onderverdeeld in persoonlijke valbeveiliging en collectieve valbeveiliging.

Verschillen per type dak

De risico's bij het werken op daken zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type dak. Zo zijn de risico's op een plat dak anders dan op een schuin dak.

Platte daken

Het risico om van de rand te vallen is aanwezig, vooral als er geen randbeveiliging is. Waterophoping kan ook zorgen voor gladde oppervlakken.

Lees meer

Hellende daken

De kans op uitglijden en vallen is groter door de helling. Er is ook een verhoogd risico op het vallen van dakpannen of gereedschap.

Vind meer info over hellende daken

Daken met daklichten en koepels

Er is een risico om door de daklichten of koepels te vallen als deze niet voldoende beveiligd zijn.

Bekijk hoe je je kunt beschermen

Waarom de Arbotechniek Veiligheidsapp

Altijd beschikken over de laatste informatie over veilig en gezond werken
Jouw medewerkers altijd kunnen ingelezen over veilig werken
Op ieder moment een LMRA kunnen doen
Bekijk de app

Arbowetgeving over veilig werken op het dak

De Arbowetgeving in Nederland stelt duidelijke eisen aan het veilig werken op hoogte, waaronder op daken. Werkgevers zijn verplicht om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren, waarbij specifiek gekeken moet worden naar de risico’s van werken op hoogte. Daarnaast moeten er passende maatregelen genomen worden om deze risico’s te verminderen. Dit kan onder andere door het aanbieden van de juiste valbeveiliging en het geven van voorlichting en instructie aan werknemers.

Soorten valbeveiliging voor veilig op dak werken

Wanneer we kijken naar valbeveiliging voor veilig werken op daken, kunnen we twee soorten onderscheiden: persoonlijke valbeveiliging en collectieve valbeveiliging.

Persoonlijk valbeveiliging

Persoonlijke valbeveiligingssystemen zijn ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen vallen. Dit type valbeveiliging omvat:

Valharnassen

Dit zijn harnassen die rond het lichaam worden gedragen en in geval van een val de kracht over het lichaam verdelen.

Vallijnen en veiligheidslijnen

Dit zijn lijnen die het valharnas verbinden met een vast punt op het dak of een mobiel ankerpunt.

Collectieve valbeveiliging

Collectieve valbeveiliging is ontworpen om een veilige werkomgeving te creëren voor iedereen die zich op het dak bevindt. Dit type beveiliging omvat:

Randbeveiliging

Dit zijn hekwerken of leuningen die langs de randen van het dak worden geplaatst om te voorkomen dat mensen eraf vallen.

Vangnetten

Dit zijn netten die onder werkgebieden worden gespannen om vallende personen op te vangen.

Hulp nodig bij het treffen van veiligheidsmaatregelen voor werken op daken? Arbotechniek helpt!

Heb je hulp nodig bij het garanderen van veilig werken op daken? Bekijk dan onze ArboTechniek veiligheidsapp! Hierin vind je alles wat je moet weten over het veilig werken op daken.

Bekijk het in onze app

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief