Werken op hoogte wetgeving

Werken op hoogte brengt verschillende gevaren met zich mee. Vandaar dat de werken op hoogte wetgeving bestaat om de veiligheid te garanderen. Meer hierover te weten komen? Gebruik de gratis Arbotechniek Veiligheidsapp!

Eenvoudig in gebruik
Alle risico’s direct in beeld
Efficiënter omgaan met werkprocessen

Meer weten over de werken op hoogte wetgeving?

Bekijk het in de ArboTechniek Veiligheidsapp!

Open de app

Wat zegt de wet over werken op hoogte?

De werken op hoogte wetgeving wordt in Nederland gereguleerd door de Arbowetgeving, specifiek de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling). Deze wetgeving stelt algemene en specifieke eisen aan werkgevers en werknemers om de veiligheid en gezondheid bij het werken op hoogte te waarborgen. De volgende punten komen hierin naar voren:

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Volgens de Arbowet moet elke werkgever een RI&E uitvoeren waarin de risico's van het werk, inclusief het werken op hoogte, worden geïdentificeerd en geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie moeten passende maatregelen worden genomen om de risico's te beperken.

Valgevaar

Het Arbobesluit stelt specifieke eisen aan het werken op plaatsen waar valgevaar bestaat. Volgens Artikel 3.16 moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat personen kunnen vallen van een hoogte van meer dan 2,5 meter. Indien dit niet mogelijk is, moeten beschermingsmiddelen worden gebruikt of maatregelen worden getroffen.

Gebruiken van arbeidsmiddelen bij werken op hoogte

Het Arbobesluit bevat ook voorschriften over het veilige gebruik van arbeidsmiddelen bij het werken op hoogte, zoals ladders, steigers en hoogwerkers. Deze middelen moeten geschikt zijn voor het soort werk en moeten veilig worden gebruikt.

Waarom de Arbotechniek Veiligheidsapp

Altijd beschikken over de laatste informatie over veilig en gezond werken
Jouw medewerkers altijd laten inlezen over veilig werken
Op ieder moment een LMRA kunnen doen
Bekijk de app

Meer weten over de werken op hoogte wetgeving? Bekijk onze app!

Wil je meer weten over de werken op hoogte wetgeving? Of heb je hulp of advies nodig bij het implementeren hiervan? Download dan onze Arbotechniek Veiligheidsapp! Hierin vind je alles wat je moeten weten over de wetgeving voor werken op hoogte en zie je hoe je dit ook kunt toepassen op je eigen werkvloer.

Lees hoe je veilig kunt werken in onze ArboTechniek Veiligheidsapp!

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief