Wetgeving werken met een hoogwerker

Je hoeft niet veel verstand te hebben van hoogwerkers om te weten dat hoogwerkers risico’s met zich meebrengen. Je werkt tenslotte op grote hoogte. Wetgeving werken met een hoogwerker is er om ervoor te zorgen dat iedereen veilig te werk gaat. Hiervoor zijn een aantal verplichtingen en regels die terug te vinden zijn in de arbo-wetgeving hoogwerker. De wetgevingen, kwalificaties en criteria zullen onder andere worden besproken in dit artikel.

Wetgeving

Bij het werken met hoogwerkers zijn er verschillende wet- en regelgevingen, dit verschilt per land. Voor de meeste landen, ook voor Nederland en België, geldt hetzelfde beleid voor wetgeving hoogwerker, dat hieronder wordt toegelicht.

Arbowetgeving

In Nederland geldt de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het doel van de Arbowet is de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Ook het werken met hoogwerkers valt onder deze wet en vereist bepaalde veiligheidsvoorschriften en verplichtingen. Dit zorgt ervoor dat alleen getrainde en bevoegde bedieners in hoogwerkers kunnen werken.

Machinerichtlijn

Hoogwerkers moeten ook voldoen aan de Europese Machinerichtlijn en dragen vaak de CE-markering als bewijs. Deze richtlijn stelt eisen aan de veiligheid en gezondheid van personen bij het gebruik van machines en dus ook hoogwerkers.

Nationale regulering

Voor wetgeving werken met een hoogwerker hebben veel landen naast Europese wetgeving ook nationale voorschriften en normen voor het gebruik van hoogwerkers. Deze specifieke eisen kunnen in Nederland worden teruggevonden in de Arbeidsomstandighedenregeling en het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Certificatie en opleidingen

In Nederland is er ook specifieke regelgeving met betrekking tot de opleiding en certificering van hoogwerkbedieners. Hier valt ook de verplichting om een certificaat te behalen onder, na het afronden van een erkende training.

Kwalificatie en criteria

Een persoon moet ook aan bepaalde kwalificaties en criteria voldoen, voordat diegene op een hoogwerker mag werken. De belangrijkste vereisten worden hieronder verder beschreven.

Gecertificeerde bedieners

Je mag alleen een hoogwerker bedienen indien je specifieke deskundigheid bezit. Deze deskundigheid kan worden aangetoond door certificering na het succesvol voltooien van een specifieke hoogwerker cursus of training, die gericht is op het veilig en effectief gebruiken van deze apparatuur. Het is essentieel dat bedieners van hoogwerkers weten wat ze doen en dat ze kennis hebben over verschillende typen hoogwerkers en de bediening ervan.

Leeftijdseisen

In bepaalde landen kun je te maken hebben met leeftijdseisen. In Nederland moet je bijvoorbeeld, bij de hoogwerker wetgeving, een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Onder deze leeftijd mag je niet in een hoogwerker werken.

Medisch geschikt

Bedieners moeten fysiek in staat zijn om de taken veilig uit te voeren. Hierbij is het van belang dat de bediener dus geen medische aandoeningen heeft. Dit kan namelijk het vermogen om de hoogwerker te bedienen in gevaar brengen, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Regelmatige medische controles kunnen vereist zijn om te zorgen voor de geschiktheid van de bedieners.

Veiligheidsbewust

Bij wetgeving werken met een hoogwerker wordt er ook van personen die met een hoogwerker werken, verwacht dat ze over een goed niveau van veiligheidsbewustzijn beschikken. Hieronder valt de kennis van veiligheidsvoorschriften, het vermogen om noodsituaties te hanteren en het begrijpen van de risico’s.

Toezicht

Bij sommige bedieners kan het voorkomen dat zij onder toezicht moeten werken. Dit geldt voornamelijk bij bedieners die nog weinig ervaring hebben met het gebruik van hoogwerkers. Dit toezicht zorgt ervoor dat alle veiligheidsmaatregelen worden nageleefd en dat er snel kan worden gereageerd in geval van een noodsituatie.

Tips voor werken met een hoogwerker

1
Training: Zorg ervoor dat je de juiste training hebt gevolgd, om de machine te bedienen.
2
Inspectie voor gebruik: Controleer de hoogwerker grondig, inclusief de stabiliteit, bediening en veiligheidsuitrusting. Vergeet daarnaast niet om ook de omgeving te controleren.
3
Veilige opstelling: Zorg ervoor dat de hoogwerker op een stevige en vlakke ondergrond staat, voordat je er gebruik van gaat maken.
4
Harnas en valbescherming: Draag altijd een veiligheidsharnas en zorg ervoor dat deze juist is vastgemaakt aan de bevestigingspunten van de hoogwerker.
5
Communicatie: Houd constant contact met medewerkers op de grond en communiceer duidelijk over bewegingen en handelingen die je uitvoert.
6
Weersomstandigheden: Vermijd werken met een hoogwerker wanneer het hard waait, onweert of er andere extreme weersomstandigheden zijn.

Meer weten over de wetgeving werken met een hoogwerker? Bekijk dan onze Veiligheidsapp!

Wil je meer weten over de wetgeving hoogwerker? Of heb je hulp of advies nodig bij het implementeren hiervan? Bekijk dan onze Arbotechniek Veiligheidsapp! Hierin vind je alles wat je moet weten over de wetgeving werken met een hoogwerker en zie je hoe je dit ook kunt toepassen op je eigen werkvloer.

Meer weten over de Veiligheidsapp

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief