Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn vloeistoffen, gassen of vaste stoffen die een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van werknemers. Gevaarlijke stoffen komen bijna overal voor. Elk jaar overlijden nog steeds 3.000 Nederlanders aan ziektes die zij hebben opgelopen na blootstelling met gevaarlijke stoffen op het werk. Dit zijn vaak stoffen die je niet kan zien of ruiken. Daarnaast zijn het vaak stoffen waarvan je niet zou verwachten dat ze zo schadelijk zijn voor je gezondheid.

Wil jij meer weten over gevaarlijke stoffen en wat jij kunt doen?

De arbo-adviseurs staan voor je klaar en helpen je met het in kaart brengen van de risico's en het bestrijden van de risico's. Schakel nu een arbo-adviseur in bij jou in de buurt! Daarnaast ontwikkelen we de Schadelijke Stoffen Assistent, een gratis tool om blootstelling aan schadelijke stoffen te herkennen en te voorkomen.

Neem contact op met onze arbo-adviseurs!

Wat is een gevaarlijke stof

Gevaarlijke stoffen zijn dus stoffen die door hun specifieke eigenschappen, ook al in kleine hoeveelheden, gevaar, schade of ernstige hinder kunnen veroorzaken voor mens, dier en milieu. Op veel werkplaatsen zijn giftige stoffen aanwezig. De stoffen kunnen bijvoorbeeld zitten in schoonmaakmiddelen, kit, verf of andere smeermiddelen. Daarnaast kunnen gevaarlijke stoffen ook ontstaan tijdens het werk, denk aan lasrook, hout- en kwartsstof of dieselmotoremissie.

Biologische agentia

Biologische agentia zijn micro-organismen zoals bacteriën, parasieten, schimmels, gisten en virussen of bestanddelen daarvan. In veel sectoren is er sprake van biologische agentia. Het is meestal onzichtbaar, waardoor er geen rekening wordt gehouden met de risico's. In de volgende sectoren komt blootstelling aan biologische agentia vaker voor: landbouw, diergeneeskunde, schoonmaak en onderhoud, afval- en afvalwaterbeheer, tuinonderhoud en laboratoriumwerk.

Kankerverwekkende stoffen

Sommige gevaarlijke stoffen waaraan werknemers worden blootgesteld, zijn kankerverwekkende stoffen. Binnen de EU gelden specifieke regels ter bescherming van werknemers. Zo moeten werkgevers voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan carcinogeen of mutagene agentia. Wanneer zij hier wel aan blootgesteld worden, moet dit tot een uiterst minimum beperkt worden.

Gevaarlijke stoffen en een veilige werkomgeving

Het werken met gevaarlijke stoffen moet zo veel mogelijk beperkt worden. Wanneer er wel gewerkt wordt met giftige stoffen, moet dit op een veilige manier gebeuren. Moderne werkgevers zorgen voor een veilige werkomgeving en pakken gevaarlijke stoffen bij de bron aan volgens de arbeidshygiënische strategie. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Denk aan het gebruiken van afzuiginstallaties, veiligheid centraal stellen in de organisatie en werken met vervangende stoffen die minder schadelijk zijn (waar mogelijk).

Identificeren van gevaarlijke stoffen

Hoe weet je nu of een stof een gevaarlijke stof is? Stoffen worden wereldwijd ingedeeld in H-zinnen, bijvoorbeeld brandende, bijtende en explosieve vloeistoffen. Voor de meest vervoerde stoffen wordt een nummersysteem gebruikt. Het nummer geeft aan om welke stof het gaat. Deze staat altijd op de verpakking. Wanneer de giftige stoffen vervoerd worden, staat dit nummer ook op de wagons of tankwagens.

Etiketten gevaarlijke stoffen

Hoe herken je producten met gevaarlijke stoffen? Producten met gevaarlijke stoffen hebben gevaarpictogrammen andere waarschuwingen op hun etiket. Daarnaast moet op het etiket van het product een waarschuwing staan voor de gevaarlijke stof. Ook staat er altijd op het etiket wat te doen als er direct contact is geweest met de giftige stof.

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen lopen meer risico op zware ongevallen

Bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zoals tankstations of chemische fabrieken, lopen meer risico op zware ongevallen. Bij deze bedrijven is bijvoorbeeld meer kans op een ongeval dat ontstaat door een chemische reactie van de gevaarlijke stoffen. Risicovolle bedrijven mogen zich niet vestigen in omgevingen waar veel mensen wonen en werken. Bedrijven die risico lopen op zware ongevallen door gevaarlijke stoffen, vallen onder het besluit risico’s zware ongevallen (Brzo’99). Hierin staan extra veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden door deze bedrijven. Denk aan opleidingseisen en noodplannen. Elk jaar verschijnt er een lijst van bedrijven die onder het Brzo’99 vallen.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief